Xây dựng các biện pháp kiểm soát môi trường đô thị (P2)

Quy hoạch Bất động sản

Các biện pháp kiểm soát có thể bao gồm: Chiều cao công trình; Khoảng lùi vào của công trình từ ranh giới tính theo các tầng cao nếu có; Diện tích và tỷ lệ chiếm đất của công trình; Màu sắc và vật liệu xây dựng công trình; Các đặc điểm về hình thức kiến trúc…
Sự cần thiết phải quan tâm tới tác động của công trình mới tới các khu vực xung quanh trước khi phê duyệt xây dựng nó, như quan tâm tới cảnh quan, tầm nhìn hay tác động tới các góc phố chẳng hạn.
Sự cần thiết cung cấp các khoảng trống cho các bãi đỗ xe ca, mô tô hoặc xe đạp trong khu vực, đặc biệt cho xe tải bốc dỡ hàng hoá. Có thể lựa chọn phương thức thanh toán tương đương thay cho việc cung cấp khoảng trống cho các bãi đỗ xe trong khu vực để khuyến khích UBND xây dựng các bãi đỗ xe công cộng trong khu vực nếu được.
Sự cần thiết của mạng lưới cấp điện, cấp và thoát nước khi xây dựng các công trình mới hoặc mở rộng các công trình hiện có.
Bước 8 – Các biện pháp kiểm soát việc dỡ bỏ và thay thế kế thừa những công trình di sản
Biện pháp kiểm soát này rất cần thiết đối với khu vực có các công trình di sản hoặc các công trình có giá trị khác đóng góp vào đặc trưng của khu vực và cho phép dỡ bỏ. “Cức công trình có giá trị” thường là những công trình lâu năm không có ý nghĩa di sản riêng biệt, nhưng đóng góp vào độ tuổi và đặc trưng của khu vực.
Bước 9 – Kiểm soát việc phân chia lô đất
Tại những địa điểm có diện tích lớn có thể tiến hành phân chia lại thành các khu nhỏ hơn, việc kiểm soát những khu vực này là cần thiết và tập trung vào những vấn đề sau: kích thước và thành phần lô đất; chiều rộng của đường; sự cần thiết phải để các khu mở trong các lô đất đã được chia lại; hay chỉ tiêu về thiết bị cho khu mở nhằm tạo điều kiện cho UBND xây dựng các khu mở lớn hơn thuận tiện hơn trong khu vực;
Những đòi hỏi về hạ tầng kỹ thuật (đường sá, cấp thoát nước, điện…) trong khu vực sẽ được xây dựng và chi phí phát triển, đòi hỏi nhà đầu tư cần có những đóng góp tài chính theo một tỷ lệ hợp lý.
Bước 10 – Các biện pháp kiểm soát đối với các biển quang cáo
Biển quảng cáo có thể được nhìn thấy rất rõ và vì thế nếu nó quá lớn hoặc đặt ở nơi không phù hợp có thể sẽ làm giảm tính thẩm mỹ của cảnh quan khu vực. Loại các biện pháp kiểm soát này cũng cần phải được sử dụng, có thể gồm các biện pháp sau, như chiều cao so với mặt đất hay tầm nhin, độ lớn và vị trí có gây nên những phá vỡ không gian cảnh quan không, có ảnh hưởng tới an toàn giao thông do sự mất tập trung hay gây loá cho người đi đường không? sự phù hợp mầu sắc và nội dung với bản sắc văn hóa…
Đó là các dự án nằm trong danh sách “miễn giảm” các biện pháp kiểm soát được các sở ban ngành liên quan đánh giá đối chiếu với các quy định về Quy hoạch, kiến trúc, môi trường, xã hội, kinh tế và xấy dựng.
Cần phải có phê duyệt của UBND tỉnh trước khi có bất kỳ một dự án nào đó được liệt kê vào danh sách.
Bước 12 – Danh mục các biện pháp kiểm soát
Để đơn giản hoá việc đánh giá một đề án phát triển đối chiếu theo những yêu cầu của các biện pháp kiểm soát môi trường đô thị, một danh mục điều tra cần phải được cung cấp cho mỗi bộ các biện pháp kiểm soát. Nó liệt kê tất cả các yêu cầu và có phần trống cho ghi chú liệu nó có phù hợp với các tiêu chí kiểm soát hay không và phần trống cho các ý kiến góp ý chung đối với từng yêu cầu.
Danh mục này phải được người nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng hoàn thành trước khi nộp hồ sơ xin cấp phép để buộc họ phải nhận thức được và quan tâm các biện pháp kiểm soát trong thiết kế hoạt động đầu tư của họ. Sau đó hồ sơ được các chuyên viên sở KHĐT, sở TNMT và sở Xây dựng đánh giá độc lập. Cách tiếp cận này phù hợp với thực tiễn Việt Nam khi mà các chủ dự án khẳng định họ tuân thủ các quy định nhưng chưa thể có đánh giá toàn diện đề xuất phát triển.