Xây dựng biện pháp giảm thiểu và quản lý tác động

Quy hoạch Bất động sản

Mục đích của khâu này là: Tìm kiếm những phương thức tiến hành tốt nhất loại bỏ hoặc tối thiểu hóa các tác động có hại và phát huy sử dụng tối đa những tác động có lợi. Nhằm đảm bảo cho cộng đồng hoặc các cá nhân không phải chịu chi phí vượt quá lợi nhuận mà họ nhận được.
Để đạt được mục đích này, các phương án giảm thiểu phái được thực hiện đúng thời điểm, quy trình. Nó bao gồm các giải pháp kỹ thuật công nghệ, Quy hoạch, thiết kế và các biện pháp quản lý.
Để xây dựng các biện pháp giảm thiểu và quản lý tác động có hiệu quả, cần phải thu thập các thông tin tài liệu sau:
– Những kết quả nghiên cứu về vấn đề giảm thiểu và quản lý tác động của các dự án tương tự mà kết quả đã được chứng minh.
– Liên hệ với các tổ chức, cơ quan, cá nhân có thể cung cấp thông tin có liên quan tới các vấn đề đang được quan tâm.
– Các nguồn thông tin khác.
Đây là cách để tìm kiếm các biện pháp giảm thiểu và quản lý tác động hiệu quả nhất. Trong quá trình tìm kiếm, cần phải bảo đảm rằng chủ dự án đủ điều kiện thực hiện được các biện pháp giảm thiểu đưa ra, trên cơ sở những lợi ích dài hạn có thể đem lại cho chủ dự án khi thực hiện biện pháp này.
Thực tế cho thấy các tác động bất lợi thường vượt quá phạm vi của dự án, nghĩa là nó tác động đến vùng xung quanh rộng lớn, đòi hỏi cần phải có chi phí ngoại ứng đáng kẽ để khắc phục. Chi phí này thường không được tính đến trong quá trình phân tích luận chứng kinh tế – kỹ thuật lập dự án, mà cộng đồng, xã hội phải chi trả thay. Vì vậy để đảm bảo phát triển bền vững, các chủ dự án phải có trách nhiệm tính thêm các chi phí ngoại ứng suốt tuổi thọ dự án. Trong thực tế, khi nhiều chủ dự án phàn nàn rằng việc tích góp chi phí ngoại ứng làm tàng chi phí của dự án để né tránh, thì một số không ít chủ dự án đã nhận thức được rằng một thiết kế tốt, một kế hoạch quản lý tốt sẽ giúp tiết kiệm được những khoản tài chính lớn, là cơ sở để đem lại lợi nhuận cao trong tương lai. •
Để có được biện pháp giảm thiểu hiệu quả, rõ ràng phải nắm vững bản chất, quy mô của tác động và các vấn đề liên quan. Trước hết phải biết thực chất của vấn đề, xem xét mối liên quan tới sức khỏe cộng đồng, hệ sinh thái, suy giảm tài nguyên và môi trường. Nếu là ô nhiễm phải quan tâm tới nguồn gây ô nhiễm, đó là nguồn điểm, nguồn đường hay nguồn mặt, ngoài ra phải biết khả nãng gây hại của chất thải. Tiếp đến phải xét xem vấn đề có cấp bách không, nghĩa là tác động thể hiện ngay hay tiềm ẩn, từ đó quyết định giảm thiểu hay chờ có thêm thông tin. Sau nữa cần tìm hiểu khả năng nhận thức của cộng đồng đối với các vấn đề này, cũng như nếu bị tác động thì dân chúng có ngăn chặn được không, có thể giảm thiểu tác động được không? Một vấn đề khác được đặt ra là ai sẽ được lợi, ai phải chịu chi phí và liệu có khả năng giảm tác động có hại thông qua trợ cấp để bù đắp thiệt hại không.
Từ những điều hiểu biết trên, sẽ giúp tìm ra các biện pháp giảm thiểu và quản lý tác dộng khả thi. Thường thì các biện pháp này phải được cả chủ dự án, những nhà thiết kế, những người thực hiện ĐTM xem xét và quyết định.
Dựa vào bản chất của tác động, sự điều chỉnh trong quá trình thiết kế có thể là:
– Đưa ra phương án công nghệ mới để đáp ứng nhu cầu.
– Thay đổi quy hoạch, thiết kế.
– Tăng cường hoạt động quản lý kiểm soát.
– Thay đổi nơi đặt dự án, hoặc khu dân cư…
Tuy nhiên có nhiều cách tiếp cận khác nhau trong việc lựa chọn các biện pháp giảm thiểu và quản lý tác động. Song đôi khi những người trong đội ngũ ĐTM quá đề cao biện pháp, coi trọng tìm kiếm những biện pháp hiện đại để khắc phục vấn đề đặt ra, hơn là những biện pháp thông thường nhưng lại rất hiệu quả. Vì vậy bất cứ biện pháp nào dù lớn hay nhỏ, hiện đại hay thông thường nhưng có tác dụng giảm thiểu tác động có hại thì phải thực thi. Những biện pháp cụ thể đã được xem xét đưa ra dưới dạng tra cứu đối với từng loại dự án. Chẳng hạn các biện pháp giảm thiểu các tác động của dự án xây dựng đường bộ, đường cao tốc đã được liệt kê trong sách hướng dẫn ĐTM của Ngân hàng Thế giới.
Như vậy, tất cả các giai đoạn từ quá trình xây dựng, vận hành, đến quản lý dự án phải thực hiện rất nhiều biện pháp giảm thiểu. Thông thường ở các nước phát triển một số biện pháp đã được quy định, chẳng hạn xây dựng các cổng trình lớn phải có các lớp che chắn, một số hạng mục phải làm vào thời gian ban đêm, một số chỉ được thực hiện ở những mùa nhất định trong năm… Tuy nhiên một số nước đang phát triển chưa có các quy định loại này, vì thế trong báo cáo ĐTM phải hình dung hết các tác động và biện pháp giảm thiểu. Các biện pháp giảm thiểu được đưa ra phải có tính khả thi cao, nếu không sẽ trở thành vô nghĩa.
Các biện pháp kinh tế cũng có thể góp phần đưa biện pháp giảm thiểu trở nên khả thi hơn, đặc biệt là khi thiếu vốn. Trong trường hợp này có thể sử dụng quỹ môi trường, nhằm giúp các dự án tập trung góp vốn, huy động vốn để giảm thiểu từng bước các tác động, từ tác động có hại lớn đến các tác động gây ít tác hại hơn.
Tóm lại, việc giảm thiểu hoặc quản lý tác động phải được nghiên cứu đề xuất ngay từ những bước đầu của ĐTM. Các tài liệu công bố trong phần lược duyệt và xác định mức độ, phạm vi tác động cũng phải đề cập đến vấn đề này. Trong báo cáo ĐTM phải trình bày chi tiết các biện pháp giảm thiểu và các đề nghị sửa đổi hay chấp thuận của chủ dự án. Kinh nghiệm cho thấy, việc thiết lập các phương thức giảm thiểu tác động càng sớm thì tính hiệu quả về kinh tế càng cao. Các kết quả thu được của bước này không chỉ giúp ích cho chủ dự án mà cả cho người làm công tác môi trường, người ra quyết định và cho cả cộng đồng.