Trái đất nóng lên và biến đổi khí hậu

Quy hoạch Bất động sản

Do việc ô nhiễm môi trường không khí đã làm thay đổi tính chất vật lý, hóa học và sinh học của quvển khí, dẫn đến một mối nguy cơ có tầm quan trọng bậc nhất là thay đổi Khí hậu trên Trái đất. Sự lo ngại này bấy lâu nay đã trở thành hiện thực của nhiều quốc gia và Thế giới. Qua tính toán người ta thấy rằng nếu không có lớp khí quyển bao bọc thì nhiệt độ trung bình trên bể mặt Trái đất rất thấp (khoảng – 19°C). Nhưng nhờ khí quyển có chứa một số khí nhà kính, chúng có khả năng hấp thụ sóng dài (sóng hồng ngoại) bức xạ từ mặt đất (gọi là bức xạ thứ cấp vì nó được hình thành do mặt đất có khả năng hấp thụ bức xạ sóng ngắn của Mặt trời), nhờ đó mà nhiệt dộ trung bình của lớp không khí gần mặt đất tăng lên. Với một lượng khí nhà kính ổn định thì quá trình trao đổi nhiệt bức xạ của Trái đất là ổn định, dẫn đến nhiệt độ Trái đất ổn định, gọi là trạng thái cân bằng nhiệt của Trái đất. Khi lượng khí nhà kính tãng lên vượt quá giới hạn cho phép thì nhiệt lượng bức xạ sóng dài từ mặt đất mà chúng hấp thụ được cũng tăng lên, kết quả nhiệt độ lớp không khí gần mặt đất tăng lên. Theo ủy ban liên chính phủ về sự thay đổi khí hậu (IPCC – lntergovermental Panel on Climate Change) [14], đã khảo cứu sự nóng lên toàn cầu cho biết: sự gia tăng các khí nhà kính trong khí quyển tính trung bình hàng nãm sẽ làm cho nhiệt độ bề mặt Trái đất nóng lên thêm. Trong số các khí nhà kính thì CO 2 đóng vai trò quan trọng nhất trong sự nóng lên của toàn cầu, vì khối lượng
lớn chiếm khoảng 60% hiệu ứng nhà kính. Bảng 1.10 dưới đây là kết quả phân tích của 1PCC về sự thải khí nhà kính và hiệu quả của chúng.
Bảng 1.10. Sự thải khí nhà kính và đặc điểm của chúng

Nguồn IPCC (tài liệu 199la và b) và Howarth & Monahan (1992) [14].
Ghi chú:
* Lượng C02 tương đương tức là lkg khí thải CH4 gây nóng bằng 63kg khí C02, hoặc 1 kg khí thải CFCn thì gây nóng bằng 4500 kg khí C02 v.v…
* ppmv – phần triệu theo thể tích, ppbv – phần tỷ theo thể tích, pptv – phần ngàn tỷ theo thể tích.

Qua phân tích ở bảng 1.10, ta thấy vai trò của C02 trong hiệu ứng nhà kính là rất lớn vì nó chiếm quá nhiều trong khí quyển, nhưng F – 12 lại là khí có tiềm năng gây nóng mạnh nhất (gấp 7100 lần khí C02 khi chúng có cùng khối lượng). Theo tính toán lý thuyết, các khí nhà kính hiện có trong khí quyển có thể làm nhiệt độ Trái đất tăng thêm từ 0,9 – 2,6°c, nhưng cho đến nay chỉ thấy tăng khoảng 0,5°c. Khoảng từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XVII nhiệt độ châu Âu có một lần giảm xuống l°c đã gây ra thời kỳ băng giá nhỏ, điều đó chứng tỏ nhiệt độ Trái đất nóng lên là nhạy cảm với sự biến đổi khí hậu toàn cầu và gây ra những hậu quả khó lường như ngập lụt các vùng duyên hải và những lục địa thấp, mở rộng diện tích biển và đại dương, mưa lũ và khô hạn sẽ xảy ra ở nhiều nơi, nguồn nước bị nhiễm mặn tãng lên, nước ngọt bị thu hẹp, làm mất trạng thái cân bằng của sinh quyển v.v…