Tiêu chí của một đố thị bền vững (P2)

Quy hoạch Bất động sản

2.Quản lý tốt
Muốn phát triển tốt đòi hỏi phải có quản lý tốt. Quản lý để đô thị phát triển bền vững là một khả năng quản lý toàn diện, tích hợp trên nhiều phương diện của kinh tế, xã hội và môi trường.
Đô thị phát triển ngày một cao, nhất là trong những thập niên đầu của thế kỷ 21, đòi hỏi đô thị cần phải có một trình độ quản lý tương hợp. Việc chuyển từ nền kinh tế truyền thông sang nền kinh tế tri thức, chuyển giao từ trình độ kỹ thuật hậu công nghiệp sang thời kỳ thông tin – tin học và tự động hoá, sử dụng đa dạng các nguồn năng lượng và vật liệu mới, công nghệ Nano ra đời, công nghệ sinh học và y sinh học nắm bắt được những thành tựu to lớn có tính nhảy bậc… tất cả tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội nói chung và của quá trình phát triển đô thị nói riêng. Sự hình thành ngày một nhiêu những thành phố lớn và siêu lớn với tính toàn cầu hoá… đã hướng đô thị sang một trình độ quản lý mới, khác hẳn với cách quản lý trước đây.
Khả năng quản lý tốt phải là một công cụ điều khiển có hiệu quả các chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện Định hướng phát triển bền vững quốc gia, cũng như Định hướng phát triển bền vững ngành và địa phương.
Đánh giá khả nãng quản lý của một đô thị, có thể sử dụng những chỉ tiêu sau:
– Tỷ lệ lao động trên 1.000 dân.
– Tỷ lệ lao động đại học và trên đại học.
– Tỷ lệ lao động đúng ngành nghề được đào tạo.
– Tỷ lệ đơn khiếu nại được giải quyết hàng nãm.
– Số ngày để có được giấy phép đầu tư.
– Số vụ phạm pháp hàng năm.
– Tỷ lệ phạm pháp vị thành niên.
– Sô’ lượng tội phạm hàng năm.
– Số vụ tai nạn giao thông hàng quý, hàng năm.
– Đánh giá tình trạng tham nhũng, quan liêu.
– Đánh giá tính minh bạch, tính dân chủ, sự công bằng trong quản lý và đời sống xã hội đô thị.
– An ninh đô thị, tình trạng trốn thuế, buôn lậu…
– v.v…
(Nguồn CDS – Hải Phòng, theo [17])
Các chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tốt của đô thị thể hiện tính đầy đủ và rộng khắp trên tất cả các mặt của hoạt động đô thị. Các chỉ tiêu này luôn được bổ sung để đáp ứng yêu cầu của quản lý đô thị đòi hỏi ngày một cao.
3. Khu định cư lành mạnh
Định cư và Habitat là những vấn đề phát triển trọng tâm của đô thị hiện nay và trong tương lai, bởi con người là đối tượng của hệ sinh thái đô thị, là mục tiêu của một đô thị hiện đại và chuẩn mực.
Một đô thị với những khu công nghiệp đồ sộ, khu thương mại sầm uất, các phương tiện giao thông sôi động…không còn là hình ảnh của một đô thị phát triển bền vững nữa, mà phải được thay thế bằng công nghệ cao, đem lại hiệu quả của một nền kinh tế tri thức, hoạt động “thương mại điện tử” ngày càng trở nên phổ biến, “Chính phủ điện tử” là phương tiện pháp lý thông dụng. Không gian vật thể đô thị thu hẹp lại do hiệu quả của việc sử dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin và Internet, đã dành ra nhiều không gian mở là không gian sinh thái cảnh quan, vui chơi giải trí bổ trợ và làm hài hoà với không gian định cư. Các không gian này trở thành nhiệm vụ trọng tâm của quy hoạch và thiết kế đô thị.
Khu định cư lành mạnh được biểu hiện ở hai mặt môi trường và xã hội. Một đô thị lành mạnh trước hết phải xây dựng được những khu định cư lành mạnh, đem lại cho công dân của mình những điều kiện để tiếp cận thuận lợi các nhu cầu của cuộc sống như vãn hoá, vui chơi giải trí, chãm sóc y tế, giáo dục, nhà ở, thu nhập, môi trường, an toàn và an ninh xã hội, dân chủ, công bằng v.v…
Đánh giá khu định cư lành mạnh có thể sử dụng một số chỉ tiêu sau:
– Chất lượng môi trường bao gồm: chất lượng không khí, nước, đất, đa dạng sinh học, quản lý chất thải rán, ô nhiễm và các chất độc hại, v.v…
– Diện tích nhà ở bình quân đầu người.
– Thu nhập bình quân đầu người.
– Tỷ lệ hộ được dùng điện và nước sạch.
– Số bác sỹ trên 1.000 người dân.
– Số giường bệnh trên 1.000 người dân.
– Tỷ lệ trẻ em đi học ở trường từ 6 đến 15 tuổi.
– Tỷ lệ nghèo .
– Chỉ số HDI, CPM.
– Tỷ lệ sinh thô, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, tỷ lệ chết thô, tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh, tổng tỷ lệ sinh.
– Số lượng phương tiện giao thông (ô tô, xe máy) trên 1.000 người dân.
– Mật độ của thành phố và nội thành.
(Nguồn CDS – Hải Phòng, theo [17])
Khi lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá, cần phải dự đoán ý nghĩa giá trị chỉ tiêu trong phân tích bền vững, để loại bỏ những hiệu ứng che lấp gây ra “mất phương hướng của chiến lược”. Thí dụ đánh giá khu định cư lành mạnh, ngoài chỉ tiêu của CDS – Hải phòng đưa ra, chúng ta có thể bổ sung thêm:
– Chất lượng và an toàn nhà ở.
– Khả năng phát huy năng lực cá nhân và tiếp cận cơ hội.
– Tỷ lệ số hộ có tội phạm
– Nghèo ở các nhóm yếu.
– Tỷ lệ số hộ sinh con thứ ba,
– Mật độ dân số trong các khu định cư của đô thị.
– Tỷ lệ trung bình dân cư có khả năng tiếp cận “khoảng xanh” đô thị ở khoảng cách 400 mét…

Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng