Tiêu chí của một đố thị bền vững (P1)

Quy hoạch Bất động sản

Một đô thị bền vững phải là một phần của một khu vực bền vững rộng lớn hơn. Vì vậy tiêu chí để xây dựng một đô thị bền vững trước tiên phải thoả mãn những yêu cầu mà sự nghiệp phát triển bền vững đòi hỏi, sau đó phải là những tiêu chí phản ánh các khả năng đóng góp quan trọng của đô thị vào một “khung cảnh” phát triển bền vững chung khi tính đến các chi phí tài nguyên, môi trường, sinh thái trong các hoạt động của mìnỈỊ.
Dự án đô thị bền vững ở châu Âu do Viện Môi trường Đô thị Quốc tế điều phối với sự tham gia của 12 thành phố: Aalborg (Đan Mạch), Amsterdam, Breda và DenHaag hay Hague (Hà Lan), Angers (Pháp), Brussels (Bỉ), Freiburg và Hannover, Leipzig (Đức), Leicester (Anh), Temi (Italia), Valencia (Tây Ban Nha). Dự án được thực hiện bởi sự tài trợ của uỷ ban châu Âu với mục đích là phát triển một hệ thống các chỉ tiêu có thể đo được chung cho các thành phố toàn châu Âu. Kết quả của 5 năm thực hiện khảo sát và đánh giá (1985-1990), đã xây dựng được 10 chỉ tiêu cốt lõi bao hàm các nội dung bền vững sau đây cho hệ thống đô thị châu Âu:
a) Môi trường trong lành, được đánh giá bằng số ngày trong năm có chất lượng không khí không vượt quá tiêu chuẩn địa phương.
b) Không gian xanh, được đánh giá bằng tỷ lệ phần trăm số người đến được với vườn cây xanh ở khoảng cách nhất định.
c) Sử dụng hiệu quả tài nguyên, được đánh giá bằng toàn bộ năng lượng; nước tiêu thụ; phế thải đem loại bỏ (không kể số phế thải được tái chế hay sử dụng lại) tính theo đầu người trong một nãm. Tỷ lệ giữa các nguồn năng lượng có thể tái sinh và không tái sinh.
d) Chất lượng môi trường tin cậy, được tính bằng tỷ lệ không gian mở cho diện tích được dùng ô tô.
đ) Khả năng đi lại, được tính bằng số kilomét đi bằng phương tiện giao thông (ô tô, xe đạp, vận tải công cộng…) tính theo đầu người trong một năm.
e) Nền kinh tế xanh, được đánh giá bằng tỷ lệ phần trăm số công ty đã kết hợp các phương pháp kiểm toán và quản lý sinh thái (EMAS) hoặc các phương pháp tương tự.
g) Độ trường tồn, được đánh giá bằng số các hoạt động hoặc phương tiện văn hoá và xã hội (danh mục này còn đang được bổ sung)
h) Sự tham gia của cộng đồng, được xác định thông qua số các nhóm hoặc tổ chức tình nguyện tính trên 1.000 dân và ước chừng số thành viên.
i) Công bằng xã hội, được phản ánh qua tỷ lệ phần trăm số người sống dưới mức nghèo khổ, và tỷ lệ số người không được tiếp cận tới những dịch vụ cơ bản của đô thị như nhà ở, việc làm, độ ổn định của thu nhập, hưởng chăm sóc y tế, giáo dục chính quy…
k) Phúc lợi, được đánh giá thông qua việc khảo sát sự thoả mãn của các công dân về chất lượng đời sống (nội dung khảo sát được địa phương quyết định)
Trên cơ sở những chỉ tiêu cốt lõi, các thành phố dựa vặo đặc điểm địa phương của mình mà bổ sung thêm những chỉ tiêu cơ bản, dựa vào điều kiện vùng mà bổ sung những chỉ tiêu đặc trưng vùng để hoàn thiện chỉ tiêu Đô thị bền vững cho từng đô thị cụ thể.
Nhìn chung, do đặc điểm của nền kinh tế đang phát triển ở châu Á có rất nhiều khác biệt với nền kinh tế phát triển ở châu Âu, cho nên hệ thống Chỉ tiêu Đô thị bền vững ở châu Á cần phải được xây dựng trên điều kiện và thực tiễn của mình. Hơn nữa bền vững là một quá trình hành động, nên việc định hướng và từng bước thực hiện có hiệu quả là rất quan trọng.
Trong cuốn “Thực hiện chiến lược phát triển thành phố ở châu Á đang trong giai đoạn đô thị hoá và phân quyền, Fukuoka, Japan, 2000”, Ngân hàng thế giới đã chỉ ra 4 tiêu chuẩn của một đô thị bền vững, đó là:
+ Có khả năng cạnh tranh tốt + Quản lý tốt + Khu định cư lành mạnh + Tài chính lành mạnh
Theo khuyến nghị của PGS,TS Nguyễn Đình Hoè, đây là 4 tiêu chuẩn tiên quyết nên đươc ứng dụng để xây dựng chỉ tiêu cốt lõi của hệ thống Đô thị bền vững ở Việt Nam 11 7].
1. Khả năng cạnh tranh tốt
Ngày nay, với khả năng cạnh tranh tốt, một đô thị mới có thể cân đối ngân sách thông qua việc phát triển sản xuất, thu nhập bình quân đầu người, lợi ích kinh tế, lợi ích xã hội và giải quyết nghèo đói, đặc biệt là nghèo đói ở các nhóm yếu.
Khả năng cạnh tranh của một đô thị phụ thuộc vào nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên, lợi thế vị trí địa lý, tiềm năng văn hoá, trình độ nguồn nhân lực cao, mức độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng mà đô thị có được, V.V..
Đánh giá khả nãng cạnh tranh của một đô thị, có thể sử dụng các chỉ tiêu sau:
– Giá trị xuất khẩu bình quân đầu người/ nãm, tính theo USD.
– Tỷ lộ tăng trưởng kinh tế hàng năm nói chung và của từng ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ … nói riêng.
– Cơ cấu kinh tế đảm bảo sự bền vững lâu dài.
– Phần đóng góp của đô thị vào ngân sách quốc gia hàng năm.
– Tổng giá trị vốn đầu tư nước ngoài.
– Tỷ lệ người sử dụng điện thoại và Internet trên 1.000 dân.
– Tỷ lệ người lao động đã tốt nghiệp phổ thông trung học.
– Tỷ lệ người lao động tốt nghiệp đại học và dạy nghề.
– Số lượng trường đại học, viện nghiên cứu trong thành phố.
– Số lượng doanh nghiệp sản xuất ra hàng hoá có chất lượng cao được người tiêu dùng chọn lựa.
– V.v…
(Nguồn CDS – Hải Phòng, theo [17])
Tuy nhiên, để thấy hết khả năng cạnh tranh của đô thị chúng ta cần chỉ tiêu hoá các tiềm năng này. Trong quá trình giám sát đô thị bền vững phải chỉ ra được thế mạnh cạnh tranh chính cũng như việc duy trì tiềm năng lâu dài để điều chỉnh chiến lược phát triển được hiệu quả hơn, tiệm cận tính bền vững ngày một tốt hơn. Tránh xu hướng phát triển chỉ đem lại lợi ích trước mắt mà thiếu sự bền vững trong tương lai.

Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng