Tài nguyên thiên nhiên (TNTN)

Quy hoạch Bất động sản

Ngày nay nói đến tài nguyên người ta thường hiểu theo nghĩa rộng, bao hàm cả tự nhiên lẫn xã hội. Theo khía cạnh tự nhiên thì khi nói đến TNTN, chúng ta chi xét đến nhũng tài nguyên gắn liền với các nhân tố tự nhiên mà thôi. Theo quan điểm này thì TNTN được định nghĩa như sau:
tài nguyên thiên nhiên là tất cả mọi dạng vật chất hữu dụng cho sự sống và phát triển của con người
Như vậy, TNTN là một phần của môi trường cần thiết cho sự sống của con người (phần có ích của môi trường), còn những dạng vật chất có trong môi trường nhưng không hữu dụng hoặc có hại cho sự sống thì không gọi là TNTN. Vì vậy việc bảo vệ TNTN không nằm ngoài nội dung của bảo vệ môi trường sống và ngược lại việc bảo vệ môi trường sống có mục tiêu quan trọng là bảo vệ TNTN.
Trước đây con người chỉ đặt ra vấn để khai thác và sử dụng TNTN một cách thuần túy phục vụ lợi ích kinh tế, nhằm thoả mãn nhu cầu vật chất của xã hội loài người ở thế hệ hiện tại, mà ít để ý đến lợi ích lâu dài của môi trường. Vì vậy người ta chỉ phân loại tài nguyên thiên nhiên theo mục đích sử dụng. Ngày nay với mục đích bảo vệ môi trường, duy trì các nguồn tài nguyên thiên nhiên cho sự nghiệp phát triển, người ta phân TNTN thành hai loại: Tài nguyên tái tạo và tài nguyên không tái tạo
* Tài nguyên tái tạo (Renewal resources)
Tài nguyên tái tạo là những tài nguyên được hình thành dựa trên những nguồn nãng lượng vô tận và liên tục cung cấp từ vũ trụ vào Trái đất theo một trật tự tự nhiên xác định, hoặc những nguồn thông tin vật lý và sinh học đã hình thành và tiếp tục tồn tại, phát triển. Nó chỉ mất đi khi không còn nguồn năng lượng hoặc thông tin nói trên. Năng lượng mặt trời, gió, thủy triều, nước, các loài sinh vật… được xem là tài nguyên tái tạo. Loại tài nguyên này có đặc điểm là trở lại trạng thái ban đầu sau một chu trình sử dụng của con người hoặc sinh vật. Chính vì thế mà chúng có thể tự duy trì, tự bổ sung một cách liên tục, khi được quản lý một cách hợp lý. Cũng phải thừa nhận rằng, nếu sử dụng không hợp lý, tuy là tài nguyên tái tạo chúng vẫn có thể bị suy thoái không thể tái tạo được. Thí dụ tài nguyên nước là loại tài nguyên tái tạo, song do quản lý bất hợp lý hoặc để rơi vào tình trạng không quản lý được dẫn đến nước bị ô nhiễm nặng nề ở nhiều vùng trên Thế giới, gây nên thiếu hụt trong sử dụng và nguy hại cho sự sống. Năng lượng Mặt trời cũng vậy, nó không bao giờ bị mất nhưng do con người trong một thời gian dài đã không kiểm soát được môi trường khí để dyoxit cacbon trở thành thủ phạm của hiệu ứng lồng kính, gây cho Trái đất mất khả năng cân bằng nhiệt vốn có của nó, là nguy cơ làm Trái đất nóng lên. Khí CFC phá thủng tầng ozon dẫn đến bức xạ năng lượng Mặt trời trên mặt đất có nhiều thành phần tử ngoại hơn, là cơ hội hình thành nhiều khí Ozon ở tầng thấp của khí quyển gần mặt đất gây tác động bất lợi đến sự sống của con người và sinh vật. Sinh vật có khả năng tái tạo chúng tự duy trì để ổn định thành phần và tính đa dạng trong hệ sinh thái, nhưng con người đã đánh bắt quá mức hoặc gây ô nhiễm nặng nề hoặc phá hủy môi trường sống… đã làm cho nhiều loài bị tiệt chủng, nhiều loài rơi vào tình trạng cảnh báo trong sách đỏ, v.v…
* Tài nguyên không tái tạo (unrenewal resources)
Tài nguyên không tái tạo là loại tài nguyên tồn tại có tính hữu hạn, chúng sẽ bị mất đi hoặc hoàn toàn bị biến đổi không còn giữ được tính chất ban đầu sau quá trình sử dụng.
Như vậy than đá, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, khoáng sản… là những tài nguyên không tái tạo. Rõ ràng là cùng với sự khai thác của con người, loại tài nguyên này dần dần biến mất khỏi hành tinh của chúng ta. Thực chất tài nguyên không tái tạo có thể được hình thành trong tương lai nhưng là một tương lai xa vời so với sự sống của con người ngày nay (một vài triệu năm, hàng trăm triệu năm hay lâu hơn?), điều ấy nếu có cũng không còn ý nghĩa gì cho sự sống và nhân loại ngày hôm nay. Một th1′ dụ điển hình về tài nguyên không tái tạo là các tài nguyên khoáng sản, được hình thành trong quá trình kiến tạo địa chất hay gen di truvền của tài nguyên sinh vật đã bị tuyệt chủng. Do khai thác bất hợp lv hoặc để rơi vào tình trạng không quản lý được mà nhiều nguồn khoáng sản đã bị cạn kiệt, nhiều nguồn gen đã bị mai một. Thế hệ nhân loại ngày hôm nay sẽ thực sự mắc lỗi với các thế hệ đời sau nếu không bảo toàn được loại tài nguyên này.
Qua phân tích trên chúng ta thấy việc phân loại như vậy là chưa hoàn toàn hợp lý, vì tài nguyên tái tạo vẫn có thể bị cạn kiệt, thậm chí bị biến mất nếu việc quản lý không đúng cách. Mặt khác, cũng phải thấy rằng nhiều tài nguyên là hỗn hợp của những nhân tố có thể tái tạo và không thể tái tạo (như tài nguyên đất chẳng hạn). Vì thế ngoài quan điếm phân loại tài nguyên theo khả năng tái tạo, người ta còn phàn loại tài nguyên theo đặc tính tồn tại như: Tài nguyên dễ mất và tài nguyên không bị mất, v.v…
Tài nguyên có thể được phân loại theo quan điểm này hay quan điểm khác, thuộc loại này hay loại kia, là để yêu cầu chúng ta có thái độ ứng xử đúng đắn khi khai thác sử dụng nó. Điều đó cũng có nghĩa là cần có một chính sách, một biện pháp quản lý thích hợp. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên mà hiện nay con người ở mọi quốc gia phải đặc biệt quan tâm là: tài nguyên đất, tài nguyên rừng, tài nguyên sinh vật, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản. tài nguyên năng lượng, tài nguyên biển và tài nguyên khí hậu canh quan.