Tài nguyên thiên nhiên (TNTN)

Ngày nay nói đến tài nguyên người ta thường hiểu theo nghĩa rộng, bao hàm cả tự nhiên lẫn xã hội. Theo khía cạnh tự nhiên thì khi nói đến TNTN, chúng ta chi xét đến nhũng tài nguyên gắn liền với các nhân tố tự nhiên mà thôi. Theo quan điểm này thì TNTN […]

Continue Reading

Khí quyển

– Khái niệm chung về khí quyển là lớp vỏ ngoài của Trái đất, với ranh giới dưới là bề mặt thủy quyển và thạch quyến; ranh giới trên là khoảng không giữa các hành tinh. Khí quyến Trái đất được hình thành do sự thoát hơi nước, thoát các chất khí từ thủy quyển […]

Continue Reading

Môi trường tự nhiên (P3)

b) Thuỷ quyển– Khái niệm chung vê thuỷ quyển là lớp vỏ lỏng không liên tục bao quanh Trái đất gồm: nước mặn, nước ngọt cả trong ba trạng thái rắn, lỏng và hơi. Như vậy thủy quyển chính là nước ở biển, đại dương, ao hồ sông ngòi, nước ngầm, bãng tuyết và mây […]

Continue Reading

Môi trường tự nhiên (P2)

Theo các tính toán của các nhà địa chất thì các đá trong vỏ Trái đất có tỷ lệ phân bố như sau: macma 65%, biến chất 25%, trầm tích 10%. Một điểu đáng chú ý là các khoáng sản ở lóp vỏ được tạo thành trong chu trình biến đổi đá chính. Hai quá […]

Continue Reading

Môi trường tự nhiên

1. Định nghĩa Một nhận thức thực tế khách quan là bất cứ một vật thể, một sự kiện hay một quá trình nào của thế giới vật chất (vô sinh và hữu sinh) cũng như đời sống con người đều tồn tại và diễn biến trong một môi trường nhất định. Vì thế ngày […]

Continue Reading