Khí quyển

– Khái niệm chung về khí quyển là lớp vỏ ngoài của Trái đất, với ranh giới dưới là bề mặt thủy quyển và thạch quyến; ranh giới trên là khoảng không giữa các hành tinh. Khí quyến Trái đất được hình thành do sự thoát hơi nước, thoát các chất khí từ thủy quyển […]

Continue Reading

Môi trường tự nhiên (P3)

b) Thuỷ quyển– Khái niệm chung vê thuỷ quyển là lớp vỏ lỏng không liên tục bao quanh Trái đất gồm: nước mặn, nước ngọt cả trong ba trạng thái rắn, lỏng và hơi. Như vậy thủy quyển chính là nước ở biển, đại dương, ao hồ sông ngòi, nước ngầm, bãng tuyết và mây […]

Continue Reading

Cân bằng sinh thái (P2)

Thông thường, các NTST tác động tới một quần thể sinh vật theo các quy luật cơ bản sau đây:– Quy luật giới hạn sinh thái:Mỗi loài có một giới hạn đặc trưng về mỗi NTST nhất định (như nhiệt độ, độ ấm hay bức xạ Mặt trời…). NTST giới hạn là nhân tố tác […]

Continue Reading

Cân bằng sinh thái (P1)

Mỗi một quần thể sinh vật sống trong một môi trường, nên chịu sự tác động của một tập hợp NTST nhất định. Điều này làm cho các QTSV trong QXSV của HST có xu hướng được điều chỉnh hoặc tự điều chỉnh về trạng thái sao cho số lượng cá thế ổn định phù […]

Continue Reading