Khái niệm đô thị bền vững (SCS )

Chương trình nghị sự 21 được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh thế giới Rio de Janeiro, 1992, đã đề cập đến nhiều vấn đề môi trường có tính toàn cầu như hiện tượng Trái đất nóng dần lên, khủng hoảng lương thực, nhiên liệu, nước, tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh, nghèo […]

Continue Reading

Giám sát sự bền vững (P1)

phát triển bền vững đã trở thành mục tiêu xã hội mà chính phủ ở các quốc gia trên hành tinh này đang theo đuổi. Song một câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có tiến tới một thế giới bền vững hay không? Chúng ta đã đạt được sự tiến bộ như thế […]

Continue Reading