Phân tích ĐMC

Phân tích ĐMC là phân tích chiến lược và đánh giá chiến lược, nó là khâu quan trọng nhất trong ĐMC của dự án, vì vậy đòi hỏi tập trung nhiều trí tuệ và công sức.Muốn làm tốt khâu này, chúng ta phải thực hiện qua ba bước sau đây:1. Xác định các nguồn tác […]

Continue Reading