Tác động của sự gia tăng dân sô thê giới

Quy hoạch Bất động sản

Con người xuất hiện trên Trái đất cách đây khoảng 2 triệu năm, định cư đầu tiên ở châu Phi. Dần dần loài người di cư đến các châu lục khác và lan tỏa sống ở khắp mọi nơi. Tuy vậy dân số Thế giới chỉ mới đông đúc vào một vài thế kỷ gần đây. Căn cứ vào những dữ liệu khoa học, người ta ước tính rằng vào năm 8.000 BC dân số Thế giới khoảng 5 triệu người. Thời gian đầu công nguyên khoảng 200 – 300 triệu. Năm 1650, lần đầu tiên mới có căn cứ số liệu thống kê thì dân số Thế giới cũng chỉ vào khoảng 500 triệu (tăng khoảng gấp đôi sau 1600 năm), nhưng đã đạt 1 tỷ vào năm 1850 (tãng gấp đôi sau 200 năm), 2 tỷ vào năm 1930 (tăng gấp đôi sau 80 năm), 4 tỷ vào năm 1975 (tăng gấp đôi sau 45 năm), dự báo là 8 tỷ vào năm 2010 (tăng gấp đôi sau 35 năm). Tuy nhiên trước tình trạng gia tăng dân số như vậy, vào những thập niên cuối của thế kỷ XX các quốc gia trên Thế giới đã có nhiều cố gắng điều chỉnh sự gia tăng này theo một chương trình “Kế hoạch hóa về dân số”. Theo thông báo của Ngân hàng Thế giới thì tỷ lệ tăng dân số đã giảm từ 1,9% của những năm 1970 xuống 1,7 % vào những năm 1990 (tỷ lệ giảm trung bình 0,01%/năm), dự báo chỉ còn khoảng 1% vào năm 2030 (tỷ lệ giảm trung bình 0,0175%/năm), và 0,5% vào năm 2050 (tỷ lệ giảm trung bình 0,025%/năm). Như vậy dân số Thế giới trong tương lai là tùy thuộc vào chính chúng ta. Nếu giữ mức tăng trưởng là 1,7% (như những năm 1990) thì dân số Thế giới ở năm 2050 là 14 tỷ, với mức 1% thì sẽ là 10 tỷ, với mức 0,5% sẽ là 7,7 tỷ.
Một trong những đặc điểm quan trọng của vấn đề dân số là phân bố và di chuyển dân cư. Thực trạng mật độ dân số ở các nước kém phát triển cao hơn nhiều những nước phát triển, dẫn đến tình trạng thừa dân số hay “sức ép dân số” là do không đủ nguồn tài nguyên luôn diễn ra ở các nước nghèo. Chính vì vậy mà sự di cư từ các nước kém phát triển đến các nước phát triển vẫn thường xảy ra. Ngày nay việc di cư không còn chỉ đơn thuần là sức ép dân số, mà còn do sức hút về công nghệ, về kinh tế, về mức độ thuận lợi trong cuộc sống.
Sự gia tăng dân số Thế giới tác động đến môi trường có thể được định lượng bằng công thức sau đây:
I = c. P.E
c – sự gia tăng tiêu thụ tài nguyên trên đơn vị đầu người.
p – sự gia tăng tuyệt đối dân số Thế giới.
E – sự gia tăng tác động đến môi trường của một đơn vị tài nguyên được loài người khai thác.
I – là tác động môi trường của sự gia tăng dân số và các yếu tố liên quan đến dân số. Sự tác động tiêu cực này hiện nay thể hiện ở hai khía cạnh của Thế giới, Thứ nhất đó là sức ép lớn tới tài nguyên thiên nhiên và môi trường Trái Đất, thứ hai là tạo ra các nguồn thải tập trung vượt quá khả nãng tự phân hủy của môi trường tự nhiên.
Như vậy trong quá trình phát triển của mình con người đã tác động vào môi trường thiên nhiên rất đa dạng, ở mọi khía cạnh với tốc độ và quy mô ngày càng tăng. Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển ngày càng bị mất cân bằng nghiêm trọng xảy ra trong phạm vi toàn cầu mà đỉnh cao của nó là đô thị hóa. Sự thay đổi môi trường tự nhiên theo cấp lãnh thổ, đặc biệt là lãnh thổ đô thị môi trường tự nhiên biến đổi mạnh nhất. Ngoài sức tải ô nhiễm nặng nề, môi trường đô thị còn ảnh hưởng của sự biến dạng hình thái địa lý, cảnh quan thiên nhiên, khí hậu và lối sống của con người. Đây cũng là khía cạnh đặc trưng nhất của nền văn minh hiện đại mà nhân loại đang trên ngưỡng cửa bước vào giai đoạn phát triển nhất, giai đoạn hậu công nghiệp thông tin và tin học. Mặt khác, đứng trên quan điểm của tự nhiên học thì thiên nhiên là cái nôi sinh tồn của nhân loại nhưng nhân loại đã lấy đi của nó rất nhiều thứ, phá hỏng nó trên nhiều phương diện mà phục hồi trả lại cho nó chưa được là bao. Vì vậy đã đến lúc con người phải nhìn nhận lại hành động của mình khi còn chưa muộn, nếu không sẽ rơi vào tình trạng tự hủy diệt.