Sự tác động của con người đôi với môi trường thiên nhiên (P4)

Quy hoạch Bất động sản

2. Khai thác tài nguyên khoáng sản
Tài nguyên khoáng sản là tích tụ vật chất dưới dạng hợp chất hoặc đơn chất trong vỏ Trái đất, mà ở điều kiện hiện tại, con người có đủ khả năng lấy ra các nguyên tố có ích hoặc sứ dụng trực tiếp chúng trong đời sống hàng ngày. Tài nguyên khoáng sản thường tập trung trong một khu vực gọi là mỏ khoáng sản. Tài nguyên khoáng sản có ý nghĩa rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế của loài người.
Tài nguyên khoáng sản được phân loại theo nhiều cách:
– Theo dạng tlìức tồn tại có: rắn (khoáng), khí (khí đốt, Aegon, He), lỏng (Hg, dầu nước).
– Theo nguồn gốc có: khoáng sản nội sinh (sinh ra trong lòng Trái đất), khoáng sản ngoại sinh (sinh ra trên bề mặt Trái đất)
– Theo thành phần hóa học có: khoáng sản kim loại (kim loại đen, kim loại màu, kim loại quý hiếm), khoáng sản phi kim loại (vật liệu khoáng, đá quý, vật liệu xây dựng), khoáng sản cháy (than, dầu, khí đốt. đá cháy) gọi là nhiên liệu. Khoáng sản Việt Nam có các đặc điểm đa dạng về loại hình với 80 loại hình mỏ khoáng sản và 3.500 mỏ khoáng sản lớn nhó.
Khai thác sử dụng tài nguyên khoáng sản có tác động mạnh mẽ đến môi trường sống. Một mặt, tài nguyên khoáng sản là nguồn vật liệu để tạo nên các dạng vật chất có ích là của cải của con người. Mặt khác, các vấn đề môi trường phát sinh do khai thác và sử dụng khoáng sản thể hiện trong các hoạt động cụ thể như khai thác, vận chuyển, chế biến và sử dụng khoáng sản gây ra mất đất, mất rừng, ô nhiễm nước, ô nhiễm bụi, kim loại nặng, các hóa chất độc và hơi khí độc (S02, co, CH4…), và chất thải rắn. Lãng phí tài nguyên do điều kiện kỹ thuật và phương tiện khai thác lạc hậu đang là điều bất hợp lý chưa khắc phục được.
Việc bảo vệ tài nguyên và môi trường trong khai thác và sử dụng khoáng sản, Việt Nam phải quan tâm đến các khía cạnh hạn chế tổn thất tài nguyên và tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình thăm dò, khai thác, chế biến. Phải điều tra chi tiết, Quy hoạch khai thác và chế biến khoáng sản, không xuất thô các loại nguyên liệu khoáng, tâng cường tinh chế và tuyển luyện khoáng sản. Đầu tư kinh phí xử lý chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình khai thác và sử dụng khoáng sản như xử lý chống bụi, chống độc. xử lý nước thải, quy hoạch xây dựng các bãi thải. Tiếp cận công nghệ hiện đại. tiên tiến để tránh lãng phí trong khai thác.
Việc khai thác và sử dụng khoáng sản trên Thế giới đang tạo ra các nguy cơ đối với con người, làm cạn kiệt khoáng sản trong tương lai, tàn phá môi trường, phá hủy các hệ sinh thái, gây ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước.
3. Khai thác tài nguyên nâng lượng
Năng lượng là một dạng tài nguyên vật chất, xuất phát từ hai nguồn: năng lượng Mặt trời và nãng lượng lòng đất.
Năng lượng Mặt trời tồn tại dưới các dạng sau: Bức xạ Mật trời, nãng lượng sinh học dưới dạng sinh khối động thực vật, năng lượng chuyến động của khí quyển, thủy quyến (gió, sóng, hải lưu, thủy triều, dòng chảy), năng lượng hóa thạch.
Năng lượng Lòng đất gồm: Năng lượng dưới dạng nhiệt độ cao của lòng đất, được biểu hiện ra như nguồn nước nóng, núi lửa, và phóng xạ của các mỏ khoáng u, Th, Po, mó nhiên liệu hoá thạch v.v…
Quá trình phát triển nhu cầu sử dụng năng lượng của con người đòi hỏi mỗi ngày một cao (thế kỷ XV bình quân 26.000 kcal/người.ngày, giữa thế kỷ IXX là
70.0 kcal/người.ngày, hiện nay 200.000 kcal/người.ngày). Tiềm lực năng lượng mỗi quốc gia là khác nhau như Nhật, Pháp năng lượng chủ yếu là hạt nhân, Trung quốc, Đức, Anh chủ yếu là than, Mỹ chủ yếu là dầu khí…
Việc khai thác và sử dụng các dạng năng lượng sau đây đã gây ra không ít những bất lợi cho môi trường:
– Khai thác than đá hiện nay hoặc khai thác lộ thiên (với mỏ lộ thiên), hoặc khai thác hầm lò (với mỏ ngầm). Khai thác lộ thiên tạo nên lượng đất đá thải lớn do đào bới gây ô nhiễm bụi, ô nhiễm nước, diện mặt đất bị phá hủy rộng làm mất thảm thực vật. Khai thác hầm lò hiện nay không thể bóc hết các vỉa nên bỏ lại đến 50% trữ lượng là điểu lãng phí lớn tổn hại đáng kể với loại tài nguyên không tái tạo này. Gây nên lũn sụt mặt đất ở diện rộng. Quá trình tuyển than gây ô nhiễm bụi và ô nhiễm nước do có nhiều kim loại nặng và chất phóng xạ.
– Khai thác dầu khí tạo được nguồn năng lượng quan trọng cho con người, nhưng cũng gây ra các vấn đề môi trường đang phải quan tâm. Phần lớn dầu và khí đốt nằm ở thềm lục địa, vì vậy khi khai thác làm ô nhiễm đất, khí, nước và gây sụt lún đất vùng thềm lục địa. Khai thác trên biển gây ô nhiễm biển (theo điều tra thì có tới 50% ô nhiễm dầu trên biển là do khai thác, phần còn lại là do sự cố chuyên chở bằng đường thủy bị tràn dầu hoặc va chạm gây tai nạn chìm đắm và do các hoạt động trên biển khác). Công nghệ chế biến dầu (lọc dầu, tinh chế các sản phẩm dầu) là công nghệ thuộc loại gây ô nhiễm mạnh cho môi trường nước và đất trong khu vực bởi dầu, kim loại nặng và chất phóng xạ.
– Khai thác thuỷ năng là khai thác năng lượng sạch của con người. Việt Nam có trữ lượng thủy điện là 30.970 MW bằng 1,4% tổng trữ lượng Thế giới. Tuy là nàng lượng sạch nhưng việc khai thác xây dựng hàng loạt các nhà máy thủy điện cũng tạo ra nhiều tác động tiêu cực tới môi trường, đó là hiện tượng động đất cưỡng bức có thể xảy ra, làm thay đổi khí hậu thời tiết khu vực, mất đất canh tác nông lâm nghiệp, tạo nên sự biến đổi chê độ thủy vãn vùng hạ lưu các dòng sông và độ mận của nước cửa sông ven biển, bồi lắng lòng hồ phân hủy các chất hữu cơ làm gia tăng lượng khí CH4, ngăn chặn sự phát triển bình thường của quần thể cá trên sông, tiềm ẩn tai biến môi trường cho hệ thống đê điều như sụt lở, đổi dòng…
– Khai thác nàng lượng hạt nhân là năng lượng nhận được từ quá trình phân hủy hạt nhân các nguyên tố phóng xạ u, Th… hoặc tổng hợp nhiệt hạch. Hiện tượng này cho ta một năng lượng lớn. Theo tính toán thì 1 gam u235 có năng lượng giải phóng bằng đốt 2 tấn than đá quy ước. Nguồn năng lượng này tuy không tạo ra khí ô nhiễm, bụi nhưng lại có rủi ro lớn là rò rỉ chất phóng xạ dưới dạng khí, rắn, lỏng. Đặc biệt việc quản lý chất thải hạt nhân hiện nay chưa đảm bảo an toàn cho môi trường sinh thái.
– Khai thác các nguồn năng lượng khác như gió, thủy triều, bức xạ Mặt Trời thì đảm bảo hoàn toàn là năng lượng sạch, nhưng với kỹ thuật hiện nay thì chưa khai thác được nãng lượng lớn để phục vụ công nghiệp, mà chỉ đủ phục vụ nhân sinh cho các vùng xa mang tính không tập trung (hải đảo, vùng cao). Việc ứng dụng địa nhiệt cũng đã đặt ra ở những vùng có tiềm năng này (Ý, Aizolen, Kamchatka…). Đây là nguồn năng lượng được khuyến khích khai thác trong tương lai gần với hướng bền vững vì các nguồn năng lượng thuộc tài nguyên không tái tạo đã chuyển vào thời kỳ cạn kiệt.