Tài nguyên thiên nhiên (TNTN)

Ngày nay nói đến tài nguyên người ta thường hiểu theo nghĩa rộng, bao hàm cả tự nhiên lẫn xã hội. Theo khía cạnh tự nhiên thì khi nói đến TNTN, chúng ta chi xét đến nhũng tài nguyên gắn liền với các nhân tố tự nhiên mà thôi. Theo quan điểm này thì TNTN […]

Continue Reading

Khí quyển

– Khái niệm chung về khí quyển là lớp vỏ ngoài của Trái đất, với ranh giới dưới là bề mặt thủy quyển và thạch quyến; ranh giới trên là khoảng không giữa các hành tinh. Khí quyến Trái đất được hình thành do sự thoát hơi nước, thoát các chất khí từ thủy quyển […]

Continue Reading