Phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu và giải quyết những vấn đề môi trường sống của con người

Để duy trì chất lượng môi trường hay nói đúng hơn là duy trì được cân bằng của tự nhiên, đưa tất cả các hoạt động của con người đạt được hiệu quả tốt nhất, vừa phát triển kinh tế – xã hội, vừa hài hoà với tự nhiên thì việc Quy hoạch và quản […]

Continue Reading

Các chức năng chủ yếu của MTSCN

Từ nhận thức về MTSCN, chúng ta thấy rằng nó phải đảm bảo được 4 chức năng chủ yếu sau đây:1. Là không gian sống cho con người và thê’giới sinh vật (Habitat)Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi một người đều cần một không gian nhất định để phục vụ cho các hoạt động sống […]

Continue Reading

Sinh thái xã hội

Một trong những phạm trù của sinh thái học nhân văn là sinh thái xã hội. Thuật ngữ sinh thái xã hội là “Human Ecology”, nó chính là hệ sinh thái con người mang tính cộng dồng được đặc trưng bằng cấu trúc xã hội. Nhờ có cấu trúc xã hội cũng như quá trình […]

Continue Reading

Đô thị hoá và môi trường

đô thị hoá chủ yếu xẩy ra cùng với thời kỳ công nghiệp hoá và bùng nổ dân số. Tốc độ đô thị hoá được đặc trưng bằng sự tăng dân số đô thị và sự phát triển không ngừng số lượng các đô thị, đặc biệt là các đô thị lớn qua từng thời […]

Continue Reading

Tác động của đô thị hoá

1, Sự đô thị hóa ra đời từ khi nào trong lịch sử phát triển của nhân loại thì khó có thể xác định chính xác, nhưng những ý kiến cho rằng nó chỉ có thể bắt đầu vào lúc nền canh tác nông nghiệp đã ở trình độ cao, khi mà con người biết […]

Continue Reading