Những vấn đề môi trường có thê’xẩy ra khi thực hiện dự án QHC (P1)

Quy hoạch Bất động sản

Các động thái của công tác Quy hoạch chung xây dựng đô thị bao gồm các hoạt động mang tính vĩ mô, với tầm nhìn dài hạn, cho nên đối tượng quy hoạch của nó không chỉ là không gian mà còn là thời gian. Việc lập quy hoạch cho từng giai đoạn phát triển dô thị cụ thể, chính là thực hiện từng bước chiến lược phát triển của đô thị.
Chiến lược phát triển đô thị phải gắn liền với các chiến lược phát triển khác như: chiến lược kinh tế, chiến lược xã hội, chiến lược môi trường… , nhưng đồng thời chính nó lại tác động ngược trở lại những chiến lược này bởi lý do là các hành động chiến lược chí được thực hiện trong những điều kiện có giới hạn và ràng buộc lẫn nhau của môi trường. Quy luật phản hồi này cho phép chúng ta điều chỉnh những hành vi của QHC được đúng hướng. Chính vì vậy Luật Bảo vệ môi trường, 2005, của Việt Nam quy định dự án QHC phái lập báo cáo ĐMC.
Thông thường dự án QHC gây ra những tác động tiêu cực tới môi trường hình như nhiều hơn những tác động tích cực, đặc biệt là những vấn đề của môi trường tự nhiên. Điểu này đồng nghĩa với khái niệm đô thị thời hiện đại: hệ sinh thái đô thị là hệ sinh thái mở rộng, đô thị càng lớn hệ sinh thái đô thị càng mơ rộng, có thể đạt quy mô toàn cầu.
– Việc chuyển đổi những vùng đất sinh thái (nơi có các hệ sinh thái tự nhiên hay nhân tạo) thành đất đô thị, có thể gây ra những biến động cho các yếu tố môi trường tự nhiên như chế độ thủy vãn, nước mặt cũng như nước ngầm, khí hậu và ô nhiễm khu vực. Đặc biệt những vùng đất có độ nhạy cảm sinh thái cao, dưới tác động của phát triển đô thị sẽ gây ra những tổn thất về đa dạng sinh học hoặc số lượng và chất lượng mỗi loài.
– Phát triển đô thị ở những vùng có địa hình dốc có nguy cơ gây xói mòn và sụt lở đất trên diện rộng. Tác nhân này kéo dài sẽ gây nên những tốn thất không nhỏ cho đô thị.
– Phát triển đô thị là tạo ra những “vùng xoáy” thu hút tài nguyên vật liệu xây dựng, có thể gây nguy cơ phá rừng lấy gỗ phục vụ nhu cầu đô thị, phá núi lấy đá làm tổn hại cảnh quan thiên nhiên…
– Phát triển đô thị làm tăng nhu cầu cấp nước. Ớ những khu vực không có nguồn nước mặt đủ lớn hay nước quá cảnh chảy qua phải khai thác nước ngầm sẽ gây ra nguy cơ biến đổi địa chất gây lún sụt trên diện rộng của đô thị.
– Hoạt động đô thị kèm theo xả thải quá mức (công nghiệp và sinh hoạt), có thê dẫn đến ô nhiễm môi trường không khí, nước và đất.
– Phát triển đô thị đồng nghĩa với tạo công ăn việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động phổ thông sẽ gây nên sức hút đô thị tạo những dòng di cư lớn vào đô thị, làm cho hệ sinh thái đô thị mất cân bằng về nhiều mặt (thiếu hụt các dịch vụ, thiếu nhà ở, bất ổn về an ninh, văn hóa bị xâm phạm…) và rất khó quản lý, có thể rơi vào tình trạng không quản lý được.
– Kinh nghiệm cho thấy, phát triển đô thị đồng nghĩa với cơ hội đầu tư, nó sẽ tạo nên sức ép không nhỏ cho công tác bảo tồn những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.
– v.v…
Trong những vấn để môi trường bị tác động do thực hiện dự án quy hoạch chung xây dựng đô thị gây ra, mà có ảnh hưởng tới sự hoạt động và phát triển của đô thị trong tương lai, thì được gọi là những “tác động chiến lược”. Do vậy, tác động chiến lược chỉ có thể xẩy ra với những nhân tố môi trường quan trọng, nguyên sinh hoặc thứ sinh nhưng có khả năng chi phối sự hoạt động và phát triển của đô thị trong một thời gian dài. Như vậy đối với các đô thị khác nhau, công tác QHC gây ra những tác động môi trường chiến lược không giống nhau, nó phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, địa hình, TNTN và MT cũng như những điều kiện kinh tế – xã hội khác. Tuy nhiên trong phạm vi nghiên cứu chung của dự án QHC, các tác động sau đây được coi là tác động chiến lược, cần phải được xem xét, đánh giá:
– Đỏi với những thành phần cơ bản của môi trường tự nhiên gồm môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí trong đô thị. Nội dung đánh giá thường dề cập đến là khả năng gây ra ô nhiễm và mức độ dự báo ô nhiễm (nồng độ ô nhiễm các loại,… đến khói bụi và tiếng ồn).
– Đối với vệ sinh môi trường đô thị là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến con người, nó bao gồm ba vấn đề cơ bản: Khí thải và khói bụi, nước thải, rác thải (chất thải rắn). Đối tượng của vấn để này là hoạt động sinh hoạt của cộng đổng dân cư đô thị, hoạt động công nghiệp và giao thông vận tải. Giải quyết vấn để này người ta phải kết hợp nhiều biện pháp, nhưng biện pháp quan trọng hàng đầu và có tính tiên quyết là phải xem nó như một yếu tố cấu thành trong định hướng phát triển không gian đô thị của QHC. Hay nói cách khác QHC phải hàm chứa chiến lược xử lý chất thải đô thị.
Một vấn đề vệ sinh đô thị khác có liên quan đến định hướng tổ chức không gian của QHC là nghĩa trang đô thị. Những yếu tố lựa chọn vị trí nghĩa trang thường dựa vào địa hình, địa lý cảnh quan, tình trạng địa chất, tính chất thủy văn để vừa đảm bảo yếu tố tâm linh, vừa chống được sự lây lan ô nhiễm qua đường truyền môi trường. Mặt khác cần có chiến lược giáo dục nhận thức để thay đổi quan niệm mai táng trong dân gian từ địa táng sang hỏa táng, làm giảm nhẹ gánh nặng cho đô thị, đặc biệt là những đô thị lớn.