Một số phương pháp Đánh giá tác động môi trường trong lĩnh vực Kiến trúc và quy hoạch xây dựng (P4)

Quy hoạch Bất động sản

2.2.2. Phương pháp chập bản đồ môi trường
Là phương pháp mang tính trực quan quy ước vì kết quả tác động môi trường được thể hiện trực tiếp bằng hình ảnh.
Nội dung tiến hành của phương pháp này là sử dụng hàng loạt những bản đồ địa lý thuộc khu vực nghiên cứu (vùng ảnh hưởng của dự án), các bản đồ có chức năng diễn tả về các đặc trưng môi trường trong khu vực, chúng được vẽ trên giấy trong suốt và có cùng một tỉ lệ. Mỗi bản đồ chỉ diễn tả một đặc trưng môi trường đã được xác định qua tài liệu điều tra cơ bản và trên cơ sở dự báo ĐTM. Thuộc tính của đặc trưng môi trường được xác định thông qua độ đậm nhạt( gọi là cấp độ sáng tối).
Ví dụ:
+ Thuộc tính ô nhiễm môi trường (ô nhiễm khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước) thì vùng có mức ô nhiễm vừa tô độ nhạt, vùng ô nhiễm nặng tô độ đậm hơn. Người ta có thể chia độ đậm nhạt ra làm nhiều cấp (chú ý không nên chia quá nhiều cấp độ đậm nhạt vì khi chập lấy bản đồ tổng hợp thì hiệu ứng ánh sáng sẽ bị mất hiệu quả. Theo kinh nghiệm thì thường dùng tối đa là 5 mức độ đậm nhạt khác nhau, trong đó độ đậm nhất ánh sáng có thể xuyên qua một cách đễ dàng).
+ Thuộc tính xói mòn, lở đất, cuốn trôi thông qua độ dốc của địa hình (thông qua đường đồng mức và tỉ lệ bản đồ) cũng được diễn tả bằng độ đậm nhạt với các cấp độ quy ước tương ứng.
+ Làm tương tự như vậy cho các thuộc tính môi trường khác như úng ngập, dòng chảy mặt, lớp phủ thực vật, tình trạng sinh thái…
Cuối cùng để có hình ảnh tác động môi trường tổng hợp trong khu vực, nọười ta chập các bản đồ lại, dưới hiệu ứng xuyên sáng ta thu được hình ảnh môi trường khu vực trong tương l^i sau khi thực hiện dự án. Phương pháp chập bản đồ đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, kết quả xem xét thể hiện trực tiếp thành hình ảnh.
Song phương pháp này chỉ thích hợp với việc đánh giá các phương án sử dụng đất. Tuy nhiên phương pháp còn nhiều nhược điểm như thể hiện thiên nhiên và môi trường một cánh tĩnh tại, độ đo các đặc trưng môi trường trên bản đồ thường khái quát, đánh giá cuối cùng về tổng tác động phụ thuộc nhiều vào chủ quan của người đánh giá.
Dựa trên nguyên tắc chập bản đồ, gần đây nhiều nước đã sử dụng hệ thống thông tin địa lý, sử dụng máy tính, cho phép tổng hợp và so sánh các tổ hợp điều kiện thiên nhiên và môi trường tại một địa điểm với rất nhiều thông số và những độ đo chi tiết.

Một phương pháp chập bản đồ cụ thể được sử dụng rộng rãi là mô hình Quy hoạch cánh quan đô thị, gọi tắt là METLAND (Metropolitan Landscape Planning Model). Việc sử dụng phương pháp chia ra ba giai đoạn: đánh giá tổng hợp cảnh quan, đề xuất các phương án quy hoạch và đánh giá so sánh các phương án. Trong đánh giá tổng hợp lại chia ra: đánh giá cảnh quan, đánh giá sự phù hợp sinh thái và đánhgiá dịch vụ công cộng. Trong đánh giá cảnh quan lại tiếp tục phân thành đánh giá giá trị tài nguyên, đánh giá nguy hại về môi trường, đánh giá về sự thích hợp cho phát triển. Trên cơ sở lần lượt phân tích các đặc trưng về cảnh quan, về tính thích hợp sinh thái và các loại dịch vụ, người ta soạn các bản đồ cần thiết để chập bằng hình vẽ thực hoặc chập bằng máy tính. Trong ĐTM, nếu sử dụng phương pháp này thì phải có phương tiện tính toán hiện đại, nếu dùng nhân lực không thể chỉnh biên được vì khối lượng số liệu rất lớn.