Môi trường tự nhiên

Quy hoạch Bất động sản

1. Định nghĩa
Một nhận thức thực tế khách quan là bất cứ một vật thể, một sự kiện hay một quá trình nào của thế giới vật chất (vô sinh và hữu sinh) cũng như đời sống con người đều tồn tại và diễn biến trong một môi trường nhất định. Vì thế ngày nay nói đến môi trường người ta có nhiều định nghĩa khác nhau để diễn giải chúng tuỳ thuộc vào đối tượng và mục đích nghiên cứu. Song đứng trên quan điểm của sinh thái tự nhiên, lấy đối tượng quan tâm là QXSV. trong hệ sinh thái, người ta đưa ra khái niệm về môi trường tự nhiên như sau:
Theo tác giả Hoàng Đức Nhuận, 2000, “Môi trường bao gồm tất cả những gì bao quanh sinh vật, tất cả các yếu tố vô sinh và hữu sinh có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên sự sống, phát triển và sinh sản của sinh vật” [1]
Theo tác giả Vũ Trung Tạng, 2000, “Môi trường là một phần của ngoại cảnh, bao gồm các hiện tượng và các thực thể của tự nhiên, mà ở đó cá thể, quần thể, loài… có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp bằng các phản ứng thích nghi của mình” [1].
– v.v…
Các định nghĩa môi trường trên đây đều đề cập đến những yếu tố tự nhiên liên quan đến đời sống sinh vật, như vật lý, hoá học tồn tại ngoài sinh vật, nhưng cũng là đối tượng chịu tác động của thế giới sinh vật.
Trong thế giới sự sống, ngoài sinh vật còn có con người, đặc biệt là tác nhân con người. Vì thế việc đề xuất khái niệm về môi trường tự nhiên, không thể không xét đến yếu tố con người. Theo khoản 1 điều 3, Luật Bảo vệ môi trường của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, số 52/2005/ QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực từ 01 tháng 7 năm 2006 (gọi tắt là Luật Bảo vệ môi trường, 2005), thì khái niệm môi trường tự nhiên được định nghĩa như sau: “Môi trường bao gồm các yếu tô’ tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại và phút triển của con người và sinh vật”.
2. Thành phần của môi trường tự nhiên
Thành phần môi trường tự nhiên là các yếu tố vật chất tạo thành môi trường như đất, nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, sinh vật, hệ sinh thái và các hình thái vật chất khác.
Theo quan điểm của Địa Vật lý, thế giới vật chất vô sinh trên Trái đất bao gồm các quyển sau: Thạch.quyển, Thủy quyển và Khí quyển.
a) Thạch quyển
Khái niệm cluing về thạch quyển là một lớp vỏ cíừig rất mỏng của Trái đất, có cấu tạo hình thái rất phức tạp, có thành phần không đồng nhất, có độ dày thay đổi theo vị trí địa lý khác nhau.
Theo kết quả nghiên cứu của Địa chất học thì vỏ Trái đất được chia làm hai kiểu: vỏ lục địa và vỏ đại dương, vỏ đại dương có thành phần chủ yếu là các đá giàu Si02, FeO, MgO (đá basalt) trải dài trên tất cả các đáy đại dương với chiều dày trung bình 8km (thực ra, lớp vỏ này có chiều dày thay đổi từ 0 km ở các sống núi giữa đại dương đến hàng chục km ở nhiều nơi khác, vỏ lục địa gồm hai loại vật liệu chính là basalt dầy từ 1 – 2km ở dưới và các loại đá khác như granit, sienit… giàu Si02, A1203 ở bên trên, vỏ lục địa thường rất dày tính trung bình là 35km, có nơi 70 – 80km như ở vùng núi Himalaya. Ở vùng thềm lục địa, nơi tiếp xúc giữa đại dương và lục địa, lớp vỏ lục địa giảm còn 5-10 km.
Thành phần hóa học của vỏ Trái đất bao gồm các nguyên tố hóa học có số thứ tự từ 1 – 92 trong bảng hệ thống tuần hoàn Mendeleep, nhưng trong đó có 8 nguyên tố hóa học có hàm lượng phổ biến nhất trong vỏ Trái đất là: o, Si, Al, Fe, Mg, Ca, Na, K. Tỷ lệ trọng lượng và tỷ lệ thể tích của các nguyên tố đó so với toàn vỏ Trái đất được trình bầy trong bảng 1.1.
Như vậy chỉ với 8 nguyên tố hóa học trong bảng 1.1 đã chiếm 98,59% khối lượng thạch quyển. Thứ đến bốn nguyên tố: H, Ti, c, C1 chiếm 0,67% khối lượng thạch quyển, 80 nguyên tố hóa học tự nhiên còn lại chỉ chiếm có 0,74% khối lượng vỏ Trái đất. Hay nói một cách khác, con người và các hệ sinh thái hiện đang sống trong một phần rất mỏng manh và rất linh động của Trái đất, đó là lớp vỏ! Đây cũng là điều nhắc nhở tất cả chúng ta phải cẩn thận với ngôi nhà chung của mình.
Bảng 1.1. Các nguyên tố hóa học phổ biến trong vỏ Trái đất

Cấu trúc của Trái đất và quá trình hóa – lý phức tạp xẩy ra trong lòng nó vẫn đang là điều bí ẩn đối với con người. Hình 1.9 mô tả cấu tạo bên trong của Trái đất.
Sự hình thành lớp vỏ Trái đất nhờ ba quá trình địa chất: macma, trầm tích và biến chất. Các loại đá được hình thành trên bề mặt Trái đất hoặc lắng đọng trong đáy biển hay đại dương… được gọi là đá trầm tích. Đá macma hoặc đá trầm tích bị biến đổi dưới áp suất và nhiệt độ cao thành đá biến chất. Ba loại đá macma, trầm tích, biến chất có quan hệ nhân quả chặt chẽ với nhau trong vỏ Trái đất theo sơ đồ hình 1.10.