Môi trường tự nhiên (P2)

Quy hoạch Bất động sản

Theo các tính toán của các nhà địa chất thì các đá trong vỏ Trái đất có tỷ lệ phân bố như sau: macma 65%, biến chất 25%, trầm tích 10%. Một điểu đáng chú ý là các khoáng sản ở lóp vỏ được tạo thành trong chu trình biến đổi đá chính. Hai quá trình biển chát và macma xảy ra trong lòng Trái đất nên khoáng vật được tạo thành gọi là khoáng vật nội sinh. Còn khoáng vật hình thành trên bề mặt Trái đất trong quá trình trầm tích hoặc phong hóa, dược gọi là khoáng vật ngoại sinh, (trong đá macma thường có kim cương, kim loại quý, quặng sunfua, quặng phóng xạ. Trong đá trầm tích thường có khoáng sản nhiên liệu
như than, dầu khí, bauxit, kaolin. Trong đá biến chất thường có Apatit, quạng sắt, ngọc ruby và safia…)
Khi nghiên cứu Thạch quyển dưới nhãn quan môi trường chúng ta cần nắm được quá trình hình thành đất và biến đổi địa hình cảnh quan. Đất với nghĩa thổ nhưỡng (soil) là lớp ngoài cùng của Thạch quyển, bị biến đổi tự nhiên dưới tác động tổng’ hợp của nước, không khí và sinh vật. Các thành phần chính của đất là các chất khoáng, nước, không khí, mùn, và các loại sinh vật từ vi sinh đến côn trùng, chân đốt (gọi là động vật đất).
Đất có hình thái cấu trúc rất đặc trưng. Nghiên cứu một phẫu diện đất ta thấy sự phân tầng của nó từ trên xuống dưới như sau:
+ Tầng thảm mục và rễ cỏ;
+ Tầng mùn;
+ Tầng rửa trôi (do một phần vật chất bị rửa trôi xuống tầng dưới);
+ Tầng tích tụ (chứa các chất hòa tan và hạt sét bị rửa trôi từ tầng trên xuống);
+ Tầng đá mẹ bị biến đổi ít nhiều nhưng vẫn giữ được cấu tạo của đá;
+ Tầng đá gốc chưa bị phong hóa hoặc biến đổi.
Mỗi một loại đất được phát sinh trên mỗi loại đá, trong điều kiện thời tiết khí hậu tương tự nhau, đều có cùng kiểu cấu trúc phẫu diện và độ dầy.
Thành phần khoáng của đất bao gồm ba loại chính: Khoáng vô cơ, khoáng hữu cơ và chất hữu cơ. Khoáng vô cơ là các mảnh vụn khoáng vật hoặc đá vỡ vụn và đang bị phân hủy thành các khoáng vật thứ sinh. Chất hữu cơ là xác chết của động thực vật đã và đang bị phân huy bởi quần thể vi sinh vật trong đất. Khoáng hữu cơ chủ yếu là muối humat do chất hữu cơ sau khi phân hủy tạo thành. Ngoài ra còn có nước, không khí, sinh vật, và keo sét tác động tương hỗ với nhau tạo thành một hệ thống tương tác với các vòng tuần hoàn của các nguyên tố dinh dưỡng như nitơ, photpho v.v . . .
Các nguyên tố hóa học trong đất tồn tại dưới dạng hợp chất vô cơ, hữu cơ, có nguồn gốc chủ yếu từ đá mẹ. Thành phần hóa học của đất và đá mẹ ở giai đoạn đầu của quá trình hình thành đất có quan hệ chặt chẽ với nhau, càng về sau thành phần hóa học của đất phụ thuộc nhiều vào sự phát triển của đất như các quá trình hóa, lý, sinh học trong đất và sự tác động của con người. Theo nhu cầu năng lượng dinh dưỡng thì các nguyên tố hóa học của đất được chia làm ba nhóm: Nguyên tố đa lượng (O, Si, Al, Fe, Ca, Mg, K, p, s, N, c, H). Nguyên tố vi lượng (Mn, Zn, Cu, B, Mo, Co). Nguyên tố phóng xạ (U, Th. Ra…). Hàm lượng các nguyên tố dao động trong phạm vi rộng, phụ thuộc vào loại đất cũng như quá trình sử dụng đất.
Sinh vật trong đất được chia làm ba nhóm chủ yếu: Thực vật, vi sinh vật, và động vật đất. Thực vật chủ yếu là các loại bậc cao, có khả năng quang hợp để tổng hợp ra nhóm C6Hp06. Vi sinh vật gồm vi khuẩn, nấm, tảo chiếm khoảng 0,2 – 0,3% lượng chất hữu cơ của đất. Vi khuẩn trong đất có nhiều nhóm như nhóm phân hủy hyđrat cacbon, nhóm chuyên hóa nitơ, nhóm vi khuẩn lưu huỳnh, sắt, mangan, phôtpho… Chúng có nhiệm vụ phân giải xác động thực vật, tích lũy chất dinh dưỡng từ môi trường xung quanh. Động vật đất gồm giun đất, tiểu túc, nhuyễn thể, và động vật có xương tham gia tích cực vào quá trình phân hủy xác động thực vật, đào xới đất tạo điều kiện cho không khí, nước, và vi sinh vật thực hiện quá trình phân hủy chất hữu cơ, giúp cho thực vật bậc cao dễ dàng lấy được chất dinh dưỡng từ đất.
Sự hình thành đất là một quá trình lâu dài và phức tạp, có thể chia nó ra làm ba nhóm sau: Thứ nhất là quá trình phong hóa, thứ hai là quá trình tích lũy và biến đổi chất hữu cơ trong đất, thứ ba là quá trình di chuyển khoáng chất và vật liệu hữu cơ trong đất. Tham gia vào sự hình thành đất có các yếu tố: Đá gốc, sinh vật, chế độ khí hậu, địa hình, thời gian. Các yếu tố trên tương tác phức tạp với nhau đã tạo nên sự đa dạng các loại đất trên bề mặt thạch quyển. Cùng với quá trình hình thành đất, sự biến đổi của địa hình cảnh quan trên bề mặt thạch quyển là chịu sự tác động phức tạp của nhiều các hiện tượng tự nhiên khác như động đất, núi lửa, hiện tượng nâng cao và sụt lún bể mặt, tác động của nước mưa, dòng chảy, sóng biển, gió, băng hà (gọi chung là những tai biến địa chất), những biến đổi khí hậu và sự hoạt động của con người.