Mối quan hệ của ĐTM với các công cụ quản lý môi trường (P3)

Quy hoạch Bất động sản

5.Quản lý tai biến môi trường
Luật Bảo vệ môi trường, 2005, hiện hành của Việt Nam, Khoản 8 Điều 3 đã đưa ra khái niệm về sự cố môi trường: “Sự cô’ môi trường là tai biến hoặc rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi thất thường của tự nhiên, gây ô nhiễm, suy thoái hoặc biển đổi môi trường nghiêm trọng ”
Các nguyên nhân có thể dẫn đến tai biến, rủi ro môi trường cũng được đề cập trong luật.
Hai đặc trưng cơ bản của tai biến môi trường cần chú ý là:
– Xảy ra bất thường, với tần suất thấp.
– Hậu quả nặng nề.
Trong lịch sử loài người đã chứng kiến rất nhiều tai biến như núi lửa phun trào, động đất, sóng thần, bão, lũ, cháy rừng… (tai biến thiên nhiên) hoặc nổ nhà máy điện nguyên tử, rò rỉ lớn của các nhà máy hoá chất, vỡ đập nước của nhà máy thuỷ điện, sự cố tràn dầu trên biển… (tai biến nhân tạo). Hàng năm tổn thất về người và của do các tai biến gây ra rất lớn. Do vậy việc quản lý tai biến môi trường là rất cần thiết và khi làm tốt công tác này sẽ tránh được những sự cô’ đáng tiếc. Trong quá trình phát triển, con người đã tiến hành nhiều hoạt động, chứa đựng tiềm ẩn khả năng gây tai biến lớn. Muốn làm giảm mức độ tiềm ẩn cũng như thiệt hại khi tai biến xảy ra, công tác quản lý tai biến môi trường phải làm tốt 4 hoạt động sau: (1) Xác định các loại tai biến. (2) Xác định các đặc trưng tai biến. (3) Đánh giá xác suất xảy ra tai biến. (4) Đánh giá thiệt hại do tai biến gây nên.
Trong ĐTM, đánh giá tai biến được để cập như một phần quan trọng. Báo cáo ĐTM cũng phải nêu được 4 nội dung hoạt động nêu trên làm cơ sở cho công tác quản lý tai biến môi trường. Ngoài ra phải đề ra các biện pháp khắc phục có hiệu quả nhất. Ví dụ: khi xây đập thủy điện, người ta phải nghĩ ngay tới khả năng vỡ đập do động đất kích thích, do rò rỉ trong địa hình Karst, do phá hoại hoặc do bảo dưỡng không tốt… Đê giảm bớt khả nãng xảy ra tai biến phải đưa ra được các biện pháp đề phòng như xây đập đủ cấp (tương đương với cấp động đất đủ lớn trong dự báo chẳng hạn), có biện pháp theo dõi thường xuyên đủ tin cậy, kiểm soát liên tục trên phạm vi đập, quan trắc động đất, có biện pháp thông báo kịp thời nhằm giảm thiểu hậu quả và trợ giúp khắc phục khi đập vỡ bằng sự chuẩn bị phương tiện kỹ thuật cũng như kinh tế…
6.. Giáo dục, đào tạo, nâng cao nhận thức của nhân dân
Lịch sử phát triển của nhân loại đã chỉ ra rằng muốn bảo vệ môi trường không chỉ đơn thuần dựa vào chính sách và luật pháp hay khoa học kỹ thuật tiên tiến, mà là xây dựng “thái độ ứng xử” của con người đối với thiên nhiên. Nhận thức này có thể thay đổi qua từng giai đoạn, từng thời đại, song vai trò và ý nghĩa của nó thì không hề thay đổi. Vì vậy muốn đông đảo nhân dân tham gia vào công tác này một cách tự giác và thực hiện có trách nhiệm thì không thể không nâng cao nhận thức cho nhân dân. Khái niệm nhàn dân ở đây bao gồm mọi tầng lớp trong xã hội, từ người dân bình thường đến tổng thống của quốc gia, sẽ đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ môi trường theo năng lực nhận thức, kiến thức của mình.
Hiện nay các kiến thức về môi trường và nhận thức trách nhiệm bảo vệ môi trường đang được đưa vào chương trình giảng dạy ở tất cả các cấp học. Ở các cấp học phổ thông, những kiến thức cơ bản, dễ hiểu về môi trường và bảo vệ môi trường được trình bày nhằm định hướng và từng bước nâng cao ý thức cho học sinh. Trong công tác bảo vệ môi trường, cần nhiều cán bộ có trình độ kiến thức cao hơn, am hiểu nhiều mặt về phát triển kinh tế – xã hội và môi trường. Đội ngũ cán bộ này sẽ được đào tạo ở các trường đại học hay chuyên nghiệp. Hiện nay nhiều trường đại học đã đào tạo và cấp bằng cử nhân, cao học, tiến sĩ về khoa học môi trường, kỹ thuật môi trường. Ở Việt Nam cử nhân khoa học môi trường được đào tạo tại Khoa Môi trường, trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Kỹ sư kỹ thuật môi trường được đào tạo ở Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Kỹ thuật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và một số trường đại học khác. Ngoài ra nhiều chuyên ngành đào tạo có liên quan đến môi trường đã và đang được mở ra ở nhiều trường đại học. Hiện tại nhiều cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ môi trường đang làm việc tại các cơ quan nghiên cứu và quản lý bảo vệ môi trường. Đội ngũ này ngày càng được bổ sung thêm sẽ đảm nhận giải quyết những vấn đề môi trường của đất nước trong hiện tại và tương lai.
Khoa học môi trường là khoa học liên ngành và mới ra đời, vì vậy muốn có được đội ngũ khoa học lớn mạnh để đảm đương công việc, ngoài đào tạo chính quy phải đào tạo thêm từ các nguồn khác. Đặc biệt phải mở thêm các khóa học ngắn hạn về môi trường cho các cán bộ ở các cơ quan quản lý môi trường, cơ quan ra quyết định về môi trường, cơ quan tư vấn thiết kế các dự án phát triển… Hướng này đang được các tổ chức quốc tế quan tâm, đặc biệt cho các nước đang phát triển. Ở Việt Nam, nhiều khóa học đã được mở ra ở nhiều địa phương với sự tài trợ của nhiều tổ chức quốc tế và quốc gia. Riêng các khóa huấn luyện về ĐTM, do các viện, trường mở ra hàng năm đã đào tạo, nâng cao kiến thức cho hàng trăm cán bộ. Việc nâng cao kiến thức cho đông đảo các tầng lớp
nhân dân sẽ giúp họ đóng góp có hiệu quả hơn vào công tác ĐTM. Những ý kiến của nhân dân có cơ sở thực tiễn hơn giúp cho những người thực hiện ĐTM có thể điều chỉnh những sai sót mắc phải trong quá trình thực thi.
Tuyên truyền, giáo dục môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc từ các nhóm tự nguyện cũng rất quan trọng. Hiện nay trên các phương tiện này, thời lượng phát thanh, truyền hình cũng như số lượng trang viết liên quan tới môi trường nói chung và ĐTM nói riêng không ngừng tăng lên, góp phần nâng cao ý thức của công chúng đối với công tác này.
Luật Bảo vệ môi trường 2005, điều 106 (Tuyên truyền về bảo vệ môi trường) và điều 107 (Giáo dục về môi trường và đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường) là những nội dung cơ bản để chúng ta thực hiện công tác này.