Đô thị hoá và môi trường

Quy hoạch Bất động sản

đô thị hoá chủ yếu xẩy ra cùng với thời kỳ công nghiệp hoá và bùng nổ dân số. Tốc độ đô thị hoá được đặc trưng bằng sự tăng dân số đô thị và sự phát triển không ngừng số lượng các đô thị, đặc biệt là các đô thị lớn qua từng thời kỳ. Năm 2000 dân số đô thị Thế giới là 51% dân số toàn cầu, với tốc độ đô thị hoá như hiện nay, dự báo đến năm 2025 là khoảng 70% (xấp xỉ bằng Mỹ năm 2000). Do đô thị hoá đã đi trước một bước tại các nước phát triển, nên tốc độ đô thị hoá diễn ra ở các nước đang phát triển (khu vực châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh) là rất cao, theo cách nói của các nhà nghiên cứu đô thị thì đó là “tốc độ chóng mặt” và gây ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường.
a) Đô thị hoá đã làm ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên, môi trường, xã hội ớ quy mô châu lục và toàn cầu.
Ngay từ những năm 70 của thế kỷ trước sự lo ngại này đã được đặt ra cho tương lai. Doxiadsis, 1968[8], đã dự báo tình hình sử dụng đất ở các lục địa và những thách thức xẩy ra cho TNTN và MT đến cuối thế kỷ XXI như sau:
+ Đất nông nghiệp: 37%
+ Khu dân cư mà trong đó chủ yếu là đô thị: 30%
+ Khu đất bảo tồn tự nhiên: 33%
+ Rừng mưa nhiệt đới và các hệ sinh thái nhạy cảm ven biển bị suy kiệt và mất khả năng tái tạo do khai thác bừa bãi, san lấp để phát triển nông nghiệp, công nghiệp và khu định cư.
+ Gây sức ép lớn đến tài nguyên nước, cả về mặt khối lượng nước sạch được sử dụng và lượng chất gây ô nhiễm nước.
+ Đô thị hoá làm gia tăng mức sử dụng năng lượng dẫn đến gây suy thoái tài nguyên, phát thải khí nhà kính, ô nhiễm khí và nguồn nước.
+ Rác thải đô thị tăng vọt. Thông thường doanh số 1 tỷ USD làm phát thải 5.000 tấn rác. Đô thị càng phát triển lượng rác càng tăng (từ 0,4kg/người ngày ở các đô thị nghèo lên đến 3 – 3,5 kg/người ngày ở đô thị các nước phát triển).
+ Bùng phát một xã hội tiêu thụ với những sức căng về tâm lý, nhà cửa, phương tiện, dịch vụ, hạ tầng cơ sở, quan hệ xã hội… cuối cùng dẫn đến một pha “bùng nổ” làm mất cân bằng sinh thái trên phạm vi toàn cầu.
b) Chất lượng môi trường đô thị suy giảm nghiêm trọng, đặc biệt là đô thị ở các nước đang phát triển
Thường gặp phải là hệ thống thoát nước nghèo nàn không đủ khả năng giải quyết úng ngập, hãn hữu mới thấy thành phố có hệ thống xử lý nước thải và cấp đủ nước sạch. Tinh trạng thiếu nước ăn, thừa nước cống là căn bệnh kinh niên ở đô thị của các nước đang phát triển. Dịch vụ đô thị thiếu thốn, nghèo nàn như thiếu điện, thiếu nước, thiếu điện thoại, phương tiện giao thông tồi tàn, đường sá chật hẹp ách tắc… mà chính quyền thành phô không có đủ ngân sách để cải thiện tình trạng chứ chưa nói là khắc phục.
c) Tinh trạng thiếu nhà ở chính thức kéo dài không có khả năng chấm dứt đang là mối lo ngại lớn
Các khu nhà xây dựng cho định cư đô thị hàng nãm chỉ cung cấp không quá 20% nhu cầu nhà ở. Phần còn lại được xây cất không chính thức với sự vi phạm luật pháp cũng như thể chế quản lý đô thị. Lấn chiếm đất đai cộng với sự di cư trái phép vào đô thị đã tạo nên các “xóm liều” và “khu nhà ổ chuột” ở khắp nơi. Số hộ chỉ có 1 phòng ở Kamasi Ghanna là 75%, ở Cancuta là 50%, ở Mexico City và các đô thị châu Phi là 33% .Tinh trạng căn hộ thuê luân phiên nhau của nhiều gia đình theo giờ trong ngày vẫn còn xẩy ra. Theo công bố của UNDP, 1990, về tỷ lệ dân số đô thị sống trong các ngôi nhà xây dựng phi pháp và căn hộ “kiểu xóm liều” ở một số thành phố lớn trên thế giới như sô’ liệu thống kê ớ bảng 1.12 dưới đây [8].
Bảng 1.12. Tình hình nhà ở phi pháp
của một số đô thị trên thê giới (UNDP, 1990)