Các nguyên tắc quản lý chiến lược thực hiện khái niệm Đô thị bền vững (P3)

Quy hoạch Bất động sản

4. Nguyên tắc thứ tư: đô thị bền vững phải luôn luôn thực hiện được các chương trình cải thiện môi trường đô thị.
Hiện tượng đô thị hoá quá nhanh mà đỉnh cao là bùng nổ đô thị, đã dãn đến các đô thị thiếu đi những chuẩn mực của nó. Lý do là việc nghiên cứu Quy hoạch không được kỹ càng; những vấn đề môi trường không được đánh giá đúng và lồng ghép không đầy đủ; phát triển vì lợi ích kinh tế trước mắt mà không thấy hết hậu quả lâu dài; công nghệ cũ không có điều kiện thay thế; việc nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất chua phù hợp và tái sử dụng đất trong các đô thị cũ chưa được tiến hành triệt để, mọi cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật đều thiếu thốn mà khả năng tài chính thì lại hạn hẹp; nhiều vấn đề xã hội nẩy sinh chưa được giải quyết hợp lý, cơ sở pháp lý chưa đầy đủ và hoàn thiện..-tất cả dồn ép lên các khu vực đô thị những vấn đề môi trường nóng bỏng.
Vì vậy, song song với việc nâng cao chất lượng của công tác quy hoạch và thiết kế đô thị, thì tình trạng môi trường bức súc trong đô thị dần dần phải được cải thiên, để từng bước lập lại sự cân bằng sinh thái, tạo lập môi trường sống trong lành cho người dân đô thị, tiếp cận mục tiêu đô thị bền vững.
Vấn đề môi trường đô thị cần phải giải quyết thường là:
– Cấp nước đô thị thiếu về số lượng và kém về chất lượng.
– Thoát nước đô thị không được xử lý gây ô nhiễm môi trường.
– Tinh trạng úng lụt thường xuyên và kéo dài.
– Tắc nghẽn và an toàn giao thông.
– Ô nhiễm bụi khói, khí độc và tiếng ồn.
– Ô nhiễm chất thải rắn.
– Tinh trạng lún sụt nền đất đô thị do khai thác nước ngầm quá mức.
v.v…
Kinh nghiệm từ thực tiễn cho thấy không một đô thị nào có thể giải quyết thành công những vấn đề môi trường đô thị nêu trên cùng một lúc, mà phải chia nhỏ những vấn để môi trường theo từng khu vực và từng giai đoạn thời gian để khắc phục, theo nguyên tắc là ưu tiên những “điểm nóng môi trường”. Trên cơ sở đó xây dựng những chương trình cải thiện môi trường đô thị thích hợp. Yêu cầu thực hiện một chương trình cải thiện môi trường đô thị là ít tốn kém nhất mà lại hiệu quả nhất và có khả năng duy trì lâu dài. Để làm được điều này, chính quyền thành phố phải tạo ra được cơ sở pháp lý để tạo nguồn vốn và cơ chế giám sát, chính quyền cấp cơ sở tạo điều kiện cho cá nhân và các tổ chức tự nguyện tham gia, cộng đồng địa phương xây dựng phương án và tổ chức thực hiện, lên kế hoạch bảo trì và sử dụng lâu dài.
Một đô thị luôn có được những chương trình cải thiện môi trường đô thị hiệu quả sẽ dần tiếp cận đến trạng thái bền vững môi trường.
5. Nguyên tắc thứ năm: Đô thị bền vững phải thúc đẩy các xu hướng phản cấp phân quyền và cải thiện sự tham gia của cộng đồng vào các dịch vụ của thành phố.
Nguyên tắc này xuất hiện không phải do đô thị ngày một có quy mô to lớn hơn, mà nguyên nhân tác động chính là do ảnh hưởng của công nghệ thời hiện đại đã làm thay đổi quy mô và cơ cấu nền kinh tế của các thành phố, làm xuất hiện nhiều vấn đề xã hội mới, dẫn đến các thành phố không thể tự quản lý mà không có sự tham gia đầy đủ của cộng đồng. Sự tham gia của cộng đồng đã mang lại nhiều sáng kiến, nhân lực và vật lực hữu ích để giải quyết những vấn đề của đô thị mà chính quyền thành phố không đủ nãng lực để giải quyết.
Vì vậy, đòi hỏi xuất hiện một xu hướng phân cấp trách nhiệm của chính quyền thành phố trong việc cung cấp các dịch vụ cần thiết. Theo xu hướng này, sự phân cấp chính quyền đã có lúc xuất hiện dưới hình thức chính quyền đảm nhiệm nhiều trách nhiệm hơn. Nhưng do quá trình tư nhân hoá các cơ quan hay dịch vụ nhà nước, dẫn đến nhiều trách nhiệm của chính quyền phải được chuyển giao cho các cộng đồng trong thành phố. Bằng cách này, nhiều loại dịch vụ sẽ được tiếp cận gần hơn với người sử dụng, làm phát huy tối đa tiềm năng tài chính của thành phố và do đó những bức bách về tài chính ở cấp quốc gia cũng sẽ được giảm đáng kể, xã hội đi theo xu hướng dân chủ hơn tạo tiền đề cho các cá nhân hoặc nhóm cộng đồng có nhiều cơ hội tiếp cận để phát huy năng lực của mình. Xu hướng phân cấp này còn làm gia tăng sự chênh lệch về nguồn tài chính giữa các chính quyền địa phương trong cùng một quốc gia.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội giá rẻ