Các nguyên tắc quản lý chiến lược thực hiện khái niệm Đô thị bền vững (P2)

Quy hoạch Bất động sản

2 Nguyên tắc thứ hai: đô thị bền vững phải tạo được nguồn thu tài chính cho riêng mình
Trong Báo cáo phát triển con người, UNDP, New York, 1990, chương 5: Đô thị hoá và phát triển con người [17], đã chỉ rõ: “Hầu như tất cả các thành phố đều có thể tạo ra nguồn lực dành cho việc nâng cấp và chi tiêu riêng… Một thành phố không thể phát triển bén vững nếu nó phụ thuộc vào nguồn ngân sách hỗ trợ từ chính quyển trung ương. Mỗi chính quyền thành phố cũng có thể tạo ra nguồn kinh phí cần thiết nếu cho phép khai thác các nguồn tạo thu nhập tại địa phương một cách có hiệu quả hơn”.
Đây chính là khả năng tự lập tài chính của đô thị. Việc thoát ly nguồn ngân sách hỗ trợ từ trung ương là yêu cầu đặt ra đối với mỗi một đô thị. Tính độc lập, nãng động, tự chủ tài chính của mỗi đô thị đánh giá khả năng bền vững kinh tế của đô thị đó.
Vì thế các đô thị cần phải cải thiện cơ sở tài chính của mình để tăng các nguồn thu tại địa phương, tiến tới dần dần thay thế nguồn hỗ trợ và bao cấp từ chính quyền trung ương. Việc này có thể thực hiện bằng nhiều phương thức, như:
Giảm bớt hạn chế đối với mức thuế, thuế phụ thu và các tiêu chuẩn đánh giá. Thuế sử dụng tài nguyên phải được nâng lên tương xứng với lợi ích của nó đem lại, như đấu thầu thuế chợ, thuế đất nhà ở mặt phố có khả năng sinh lợi cao hoặc những vị trí kinh doanh đem lại lãi xuất lớn. Khuyến khích mở mang thêm nhiều loại hình dịch vụ đô thị để tăng thêm nguồn thu v.v…
Giành quyền kiểm soát các khoản phí, thuế và các khoản thu từ các cấp chính quyển không có năng lực thực hiện các chức năng đó một cách có hiệu quả.
Các khoản thu phải được thực hiện công bằng, minh bạch, đúng giá trị lợi ích và nghĩa vụ.
v.v…
Hầu như mọi công dân đều có thể bỏ nhiều tiền hơn vì lợi ích trực tiếp của họ từ các dịch vụ đô thị, những người chủ sở hữu tài sản sẵn sàng trả nhiều tiền hơn bởi thu nhập của họ tăng lên khi mà giá trị đất đai và nhà cửa của họ tăng lên do cơ sở hạ tầng được cải thiện, đặc biệt các nhà doanh nghiệp sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ đóng thuế và nộp phí khi họ nhìn thấy sự đóng góp của mình có hiệu quả trong việc nâng cấp đô thị.
Kết hợp với nguồn tài chính lành mạnh, một đô thị chắc chắn có khả năng tự chủ tài chính cho riêng mình.
3.. Nguyên tắc thứ ba: đô thị bền vững phải xây diừig được các chiến lược về nơi ở và cơ sở hạ tầng.
Sự bùng nổ của cư dân đô thị đòi hỏi phải ngày càng có nhiều nhà ở và cơ sở hạ tầng hơn nữa. Song với nguồn kinh phí và tài nguyên hạn chế, chính quyền trung ương và địa phương không thể cung cấp đủ chỗ ở và các dịch vụ xã hội cơ bản cho tất cả các cư dân của họ. Cách tốt nhất để giải quyết những vấn đề đó là chung sức với tất cả các khu vực trong việc cung cấp dịch vụ. Chiến lược nhà ở toàn cầu được Đại hội đồng LHQ (UNO) hậu thuẫn, hỗ trợ một phương pháp tiếp cận cho phép các cư dân thành thị tự phát triển nhà ở cho bản thân mình: “Chính quyền địa phương cần tăng cường cung cấp đất đai, điều chỉnh các luật lệ và quy chế cho phù hợp với những nhu cầu thực tế và điều kiện hiện tại của khu vực không chính thống, cải thiện cơ sở hạ tầng ở các khu định cư hiện có, đảm bảo quyền sử dụng đất và giải quyết tranh chấp khi người dân bị đe doạ lấy mất nhà”. Tổng kết kinh nghiệm phát triển đô thị, UNDP, 1990, đã chỉ ra rằng: “Chiến lược về nơi ở và cơ sở hạ tầng cần phải được xã hội hoá hơn nữa để tạo điều kiện cho khu vực tư nhân được đóng góp nhiệt huyết và có thêm sáng kiến về nhà ở” [trích theo 17]. Những mô hình lý thuyết về xây dựng nhà ở và cơ sở hạ tầng đô thị trước đó đã tỏ ra bất lực trong thời đại đô thị hoá cao và bùng nổ đô thị như hiện nay, đặc biệt là ở các châu lục và quốc gia nghèo đang phát triển. Trong xu thế định hướng có tính toàn cầu, các đô thị phải xây dựng được chiến lược về nhà ở và cơ sở hạ tầng cho riêng mình sao cho thu hút được nhiều nhất sự tham gia của cộng đồng cũng như các khu vực tư nhàn. Vấn đề còn lại là mỗi đô thị cần xây dựng cơ chế pháp lý thích hợp để làm cơ sở cho công tác quy hoạch đô thị, chủ động trong quản lý xây dựng đô thị trên nền tảng dân chủ và công bằng trong quá trình sử dụng các nguồn tài nguyên nhằm bảo đảm thành công chiến lược này.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội có hình ảnh