Các nguyên tác quản lý chiến lược thực hiện khái niệm Đô thị bền vững (P1)

Quy hoạch Bất động sản

Tiếp cận khái niệm đô thị bền vững (SCS) để xây dựng chiến lược phát triển của từng đô thị (CDS) trong hệ thống đô thị quốc gia là nhiệm vụ của các địa phương. Khẩu hiệu “Tư duy toàn cầu, hành động địa phương” đã trở thành chiến lược phổ biến nhất giải quyết hầu hết các vấn đề về bền vững môi trường hiện nay. Trong khuôn khổ này, tất cả các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường phải được “toàn cầu hoá” và “địa phương hoá” cùng một lúc. Tư duy này đã làm xuất hiện những quan niệm mới về quản lý trong các cấp chính quyền và cộng đồng địa phương.
Kinh nghiệm bước đầu rút ra từ hành động thực tiễn của các dự án thuộc lĩnh vực quy hoạch và chiến lược đô thị bền vững như: đầu tư của thành phố vào phát triển nhà ở và cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường đô thị, phân cấp trong cung cấp dịch vụ của thành phố… ở các khu vực trên thế giới, đã hình thành cơ sở khoa học cho 5 nguyên tắc quản lý chiến lược thực hiện khái niệm “đô thị bền vững” [17]. Đó là:
– Đô thị bền vững phải bắt đầu từ việc quy hoạch và thiết kế đô thị phù hợp với môi trường.
– Đô thị bền vững phải tạo được nguồn thu tài chính cho riêng mình.
– Đô thị bền vững phải xây dựng được các chiến lược về nơi ở và cơ sở hạ tầng.
– Đô thị bển vững phải luôn luôn thực hiện được các chương trình cải thiện môi trường đô thị.
– Đô thị bền vững phải thúc đẩy các xu hướng phân cấp phân quyền và cải thiện sự tham gia của cộng đồng vào các dịch vụ của thành phố.
1. Nguyên tắc thứ nhất: Đô thị bền vững phải bắt đầu từ việc quy hoạch và thiết kế đô thị phù hợp với môi trường.
Nguyên tắc này đòi hỏi các nhà quy hoạch và thiết kế phải có quan điểm sao cho các đô thị phải được đối xử như một hệ sinh thái. Muốn vậy, trong quá trình quy hoạch và thiết kế, việc khai thác nãng lực của đô thị phải tôn trọng tiềm nãng tự nhiên của nó và luôn kết hợp được các mục đích của đô thị với mục tiêu sinh thái. Đây là nguyên tắc được xem là cơ bản nhất thúc đẩy các đô thị đạt được tính bền vững một cách tiết kiệm và hiệu quả.
Kinh nghiệm cho thấy mục tiêu hiệu quả đầu tiên trong thiết kế và quy hoạch đô thị là làm thoả mãn nhu cầu của nhân dân với năng lực sản xuất địa phương thông qua các chu trình sinh thái cơ bản. Đó là độ màu mỡ của đất đai trong khu vực phải luôn được duy trì thông qua việc tái chế chất thải sinh hoạt ở các khu dân cư; năng lượng phải được tái sinh ở các cấp nhà của đô thị và thông qua sinh khối địa phương; khả năng triển khai các dự án năng lượng gió và nước; việc thu hồi nước của địa phương thông qua xử lý và tái sử dụng trước khi quay trở lại chu trình tự nhiên; vật liệu xây dựng khai thác tại địa phương phải được tái sử dụng nhiều lần để làm giảm nhu cầu về vật liệu nguyên thuỷ; hệ thống giao thông đô thị phải đạt hiệu quả về năng lượng trong quá trình kết nối khu định cư với các nhà cùng cấp và cộng đồng; con người đô thị liên kết với xã hội bên ngoài qua hệ thống thông tin liên lạc để thực hiện các hoạt động kinh tế và văn hoá V.V.. Điểu này làm cho đô thị có khả năng tự tái tạo năng lượng và vật chất tương tự như trong hệ sinh thái tự nhiên, vì thế người ta gọi là khả năng “tự túc” của đô thị. về thực tế nguyên tắc tự túc này đề cập đến khả năng xử lý kỹ thuật và công nghệ nhưng không lấy mục tiêu kinh tế và thị trường làm trọng, nó chỉ đòi hỏi đạt được chi phí hoạt động là đủ, mà lấy tiêu điểm vận hành đô thị như một “cỗ máy sinh thái”.
’Nguyên tắc này có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong công tác quy hoạch xảy diữig, đó là lựa chọn quy mô đô thị thích hợp và xây dựng mạng lưới đô thị hợp lý của vùng trong quá trình đô thị hoá, đặc biệt đô thị hoá các vùng nông thôn.
Cụ thể hoá một số giải pháp thiết kế đô thị theo mục tiêu sinh thái, có thể là:
– Xử lý nước thải bằng hệ thống ao hồ tự nhiên với thành phần thực vật nước như lau sậy, sen, súng…giảm được năng lượng đầu vào tốn kém như xây dựng các hệ thống xử lý tập trung thông thường.
– Thu hồi nước mưa để sử dụng lại nhằm tiết kiệm tài nguyên nước và năng lượng cho đô thị.
– Sử dụng hồ và vùng ven hồ, sông và vùng ven sông cũng như các vùng đất ngập nước vào thiết kế cảnh quan đô thị, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, du lịch với mục tiêu sinh thái.
– Thiết kế các nhà cao tầng cần có giải pháp cách nhiệt hiệu quả và tận dụng tối đa khả năng chiếu sáng tự nhiên, thông gió tự nhiên để làm mát nhằm giảm thiểu tối đa năng lượng cho hoạt động của công trình.
– Xây dựng các loại hình dịch vụ viễn thông cơ sở và thiết lập pháp chế thông tin điện tử, để khuyến khích làm việc tại nhà, tại chỗ nhằm tiết kiệm kinh phí thời gian, mở rộng không gian liên lạc, giảm thiểu nãng lượng và phương tiện giao thông đi lại, tránh ô nhiễm khí thải và hiệu ứng nhà kính.
– Bố trí các trung tâm thương mại lớn tại các điểm nút giao thông (như văn phòng giao dịch chứng khoán, siêu thị kết họp nhà ga tầu hoả, tàu điện ngầm…) để tiện lợi và rút ngắn khoảng cách đi lại trung bình cho mỗi người dân đô thị.
– Bố trí các trung tâm mua bán nhỏ, câu lạc bộ, quán bar, trường tiểu học phải tiện hệ thống đường đi bộ trong khu dân cư, tránh những tuyến giao thông chính, hình thành các lộ trình an toàn trong đô thị khuyến khích đi bộ và xe đạp góp phần giảm thiểu tai nạn và tiết kiệm năng lượng.
– Hệ thống thu gom rác thải phân chia theo khu vực hợp lý để có thể thực hiện phân loại ngẫu nhiên, thuận lợi cho việc xử lý và tái chế có hiệu quả.
– v.v…
Để tiến tới đô thị bền vững, công tác quy hoạch đô thị phải tiến hành nghiên cứu môi trường vùng, nghiên cứu môi trường khu vực, trên cơ sở những thông tin có được tiến hành quy hoạch môi trường, xác định các chủ đề môi trường đô thị cần phải tiếp cận trong hiện tại và tương lai, và chúng phải được lồng ghép để thực hiện ngay trong quá trình quy hoạch không gian đô thị. Việc làm này đòi hỏi tiến hành một cách bài bản dựa trên một cơ sở pháp lý vững chắc thì mới có khả năng đem lại hiệu quả trong thực tiễn cuộc sống đô thị.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội có sổ đỏ