Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Bài viết xem nhiều

Tìm kiếm nhanh

Định hướng phát triển đô thị quốc gia (ĐHPTĐTQG) đến năm 2020 (P2)

3.Phân cấp quản lý hành chính và phân loại đô thị trong ĐHPTĐTQG đến năm 2020– Phân cấp quản lý hành chính đô thị:Theo ĐHPTĐTQG, có 5 cấp quản lý hành chính đô thị sau: quốc gia, vùng, tỉnh lỵ và thị xã thuộc tỉnh, các thị trấn cấp huyện, các thị trấn vệ tinh […]

Những vấn đề cơ bản của dự án QHV và ảnh hưởng của nó đến môi trường chiến lược (P2)

– Các đô thị vừa và nhỏ, tuy không giữ vai trò nối trội nhung hẹ thống các dô thị này cũng góp phần đáng kê trong thu nhập quốc dân (từ 40% đến 60% tùy từng vùng) vì chiếm số lượng lớn. Chúng là các huyện lỵ. các trung tâm liên xã hay các […]

Những vấn đề cơ bản của dự án QHV và ảnh hưởng của nó đến môi trường chiến lược (P1)

1. Đặc trưng cơ bản của dự án QHVCó thê nói QHV là “bài toán xếp đặt không gian’’ đa mục đích, được dựa trên một hệ thống dữ liệu chiến lược mà khả nãng ổn định hay biến động của nó phụ thuộc vào chính cách giải bài toán ấy. Hay nói một cách […]

Đánh giá môi trường chiến lược cho dự án Quy hoạch Xây dựng vùng (QHV)

Khi thực hiện một dự án QHV, người ta bắt buộc phải tiến hành nghiên cứu môi trường với một đảm bảo rằng dự án đã giải quyết được những vấn đề môi trường căn bản theo Định hướng Chiến lược phát triển bền vững (Chương trình nghị sự 21), theo Tiêu chuẩn môi trường […]

© 2017 Quy hoạch bất động sản All Rights Reserved   

Theme Smartpress by Level9themes.