Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Bài viết xem nhiều

Tìm kiếm nhanh

Cách tiếp cận SUSA (P1)

Cách tiếp cận SUSA (Systerm Users on System Assesment) do IUCN đề xuất, đặt tên gọi là “Đánh giá có hệ thống dựa vào người dùng” nhằm nhấn mạnh vào những đặc điểm khác biệt của cách tiếp cận này. Như vậy “đánh giá có hệ thống” và “dựa vào người dùng” là mục tiêu […]

Quá trình tìm kiếm Phương pháp luận và nội dung của “Phát triển bền vững”

Kể từ sau cuộc hội thảo của Liên Hợp Quốc (LHQ) về “môi trường – Con người” tổ chức vào năm 1972 ở Stockholm (Thụy Điển), mặc dầu khái niệm PTBV còn đang được tìm kiếm, nhưng một điều càng dần trở nên rõ ràng hơn là có lẽ trong tương lai không xa vấn […]

Sự ra đời của thuật ngữ “Phát triển bền vững” (PTBV)

Thuật ngữ “Phát triển bển vững” (Sustainable Development) được hình thành từ khái niệm “Tính bền vững” ra đời từ thập niên 70 của thế kỷ 20. Đứng trước bối cảnh khủng hoảng môi trường xảy ra ở quy mô toàn cầu, mà nguyên nhân của nó là con người đã gây nên tình trạng […]

© 2017 Quy hoạch bất động sản All Rights Reserved   

Theme Smartpress by Level9themes.