Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Bài viết xem nhiều

Tìm kiếm nhanh

Nguyên tắc giải quyết vấn đề môi trường trong công tác quy hoạch vùng

– Nguyên tắc chungQuá trình Quy hoạch hướng tới mục tiêu bền vững chính là sự nỗ lực điều hoà giữa việc sử dụng bền vững tài nguyên và chất lượng môi trường với việc phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy những nguyên tắc sử dụng bền vững chất lượng môi trường và […]

Tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên văn hoá xã hội và tai biến môi trường cần quan tâm trong quy hoạch vùng (P2)

4. Ngư trường và các đầm phá nuôi trồng thuỷ sảnBiển là nơi cung cấp các loại tài nguyên rất quý phục vụ cho nhu cầu sinh sống của loài ngươi. Biển và vùng ven bờ đã tạo nên một ngư trường đánh bắt, nuôi sống phần lớn dân số trên thế giới. Việt Nam […]

© 2017 Quy hoạch bất động sản All Rights Reserved   

Theme Smartpress by Level9themes.