Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Bài viết xem nhiều

Tìm kiếm nhanh

Sự ra đời của thuật ngữ “Phát triển bền vững” (PTBV)

Thuật ngữ “Phát triển bển vững” (Sustainable Development) được hình thành từ khái niệm “Tính bền vững” ra đời từ thập niên 70 của thế kỷ 20. Đứng trước bối cảnh khủng hoảng môi trường xảy ra ở quy mô toàn cầu, mà nguyên nhân của nó là con người đã gây nên tình trạng […]

Tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên văn hoá xã hội và tai biến môi trường cần quan tâm trong quy hoạch vùng (P2)

4. Ngư trường và các đầm phá nuôi trồng thuỷ sảnBiển là nơi cung cấp các loại tài nguyên rất quý phục vụ cho nhu cầu sinh sống của loài ngươi. Biển và vùng ven bờ đã tạo nên một ngư trường đánh bắt, nuôi sống phần lớn dân số trên thế giới. Việt Nam […]

Khái niệm về các biện pháp kiểm soát môi trường đô thị (BPKSMTĐT)

Chiến lược môi trường đô thị (CLMTĐT) thể hiện sự đầu tư khoa học mang tính đa ngành, phản ánh đầy đủ mọi khía cạnh môi trường. Điều mong muốn là chiến lược này phải đi vào thực tiễn đô thị, nơi mà hàng ngày luôn diễn ra sự tác động do phát triển mạnh. […]

Nguồn gốc gây ô nhiễm khí trong đô thị

• Nguồn gốc gây ô nhiễm khí trong đô thị, là do 3 nguyên nhân cơ bản sau:+ Do các cơ sở sản xuất công nghiệpCác nhà máy công nghiệp thải ra bụi và khí độc, khắc phục sự ô nhiễm này, vấn đề hiệu quả hàng đầu là dùng giải pháp khoa học công […]

Ô nhiễm không khí trong đô thị

Không khí trong đô thị là nơi thường xảy ra sự ô nhiễm nặng nề, chứa nhiều khí độc và bụi do quá trình hoạt động của đô thị mang tính tập trung mà gây ra (từ các nhà máy, từ sinh hoạt gia đình, từ hệ thống giao thông đô thị…). Các chất độc […]

© 2017 Quy hoạch bất động sản All Rights Reserved   

Theme Smartpress by Level9themes.