Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Bài viết xem nhiều

Tìm kiếm nhanh

Những lĩnh vực môi trường và tài nguyên cần ưu tiên nhằm phát triển bền vững (P3)

3.Khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững tài nguyên khoáng sản:Khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên nói chung và tài nguyên khoáng sản nói riêng là nội dung không thể thiếu trong chương trình phát triển bền vững của quốc […]

Những lĩnh vực môi trường và tài nguyên cần ưu tiên nhằm phát triển bền vững (P2)

2, Bảo vệ môi trường nước và sử dụng bền vững tài nguyên nước:Việt Nam có nguồn nước mặt và nước ngầm tương đối dồi dào, song lượng mưa phân bô không đều giữa các mùa trong năm và giữa các vùng trong nước, gây ra lũ lụt về mùa mưa và hạn hán về […]

Những lĩnh vực môi trường và tài nguyên cần ưu tiên nhằm phát triển bền vững (P1)

tài nguyên môi trường phải được sử dụng một cách bền vững, có như vậy mới bảo đảm rằng duy trì phát triển mãi mãi cho các thế hệ tương lai. Với thực trạng của ViệtNam hiện nay thì việc phát triển trong những năm tới phải quan tâm đến các lĩnh vực ưu tiên […]

Phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững

Nông, lâm, ngư nghiệp là ngành kinh tế quan trọng nhất của Việt Nam, hiện sản xuất ra gần 1/4 GDP. Trong những năm 1990, nông nghiệp và nông thôn Việt Nam đã có những bước phát triển, tiến bộ đáng kể. Sản xuất lương thực, đặc biệt là lúa, tâng lên liên tục cả […]

© 2017 Quy hoạch bất động sản All Rights Reserved   

Theme Smartpress by Level9themes.