Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Bài viết xem nhiều

Tìm kiếm nhanh

Mục đích, ý nghĩa và đối tượng của Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Ngày nay thuật ngữ “Đánh giá tác động môi trường” đã được sử dụng rộng rãi trên Thế giới. Điều đó chứng tỏ khả năng áp dụng công cụ này vào công tác bảo vệ môi trường ở mỗi quốc gia và trên toàn thế giới có ý nghĩa thiết thực rất to lớn. Để […]

Tác động của đô thị hoá

1, Sự đô thị hóa ra đời từ khi nào trong lịch sử phát triển của nhân loại thì khó có thể xác định chính xác, nhưng những ý kiến cho rằng nó chỉ có thể bắt đầu vào lúc nền canh tác nông nghiệp đã ở trình độ cao, khi mà con người biết […]

Công nghiệp hoá chất và sử dụng hoá chất

Sau khai thác tài nguyên thiên nhiên, con người tiến hành các hoạt động công nghiệp tạo ra sản phẩm phục vụ trực tiếp đời sống thiết thực của con người, đồng thời còn tạo ra những sản phẩm phục vụ sản xuất cũng như thúc đẩy quá trình khai thác tài nguyên tiếp theo. […]

© 2017 Quy hoạch bất động sản All Rights Reserved   

Theme Smartpress by Level9themes.