Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Bài viết xem nhiều

Tìm kiếm nhanh

Phân tích ĐMC

Phân tích ĐMC là phân tích chiến lược và đánh giá chiến lược, nó là khâu quan trọng nhất trong ĐMC của dự án, vì vậy đòi hỏi tập trung nhiều trí tuệ và công sức.Muốn làm tốt khâu này, chúng ta phải thực hiện qua ba bước sau đây:1. Xác định các nguồn tác […]

Định nghĩa và nội dung cơ bản của ĐMC (P2)

1. Khái niệm “túc động chiến lược” trong ĐMCKhái niệm của “tác động chiến lược” trong ĐMC bao gồm nhiều phạm trù chiến lược, từ mức dộ, tính chất, phạm vi không gian và thời gian…đến đối tượng tác động đều ở cấp chiến lược. Vì vậy, trên cơ sở “tác động” mà chúng ta […]

Định nghĩa và nội dung cơ bản của ĐMC

1. Định nghĩa ĐMCĐối tượng của đánh giá môi trường chiến lược là các dự án chiến lược. Vì vậy ngay từ khi xuất hiện khái niện này do yêu cầu của thực tiễn khách quan, thì nhiều nhà nghiên cứu chiến lược trong các lĩnh vực phát triển, quản lý môi trường đã cố […]

Một số phương pháp Đánh giá tác động môi trường trong lĩnh vực Kiến trúc và quy hoạch xây dựng (P5)

. Phương pháp phân tích chi phí – lợi ích mở rộng Phân tích chi phí, lợi ích là một phương pháp mà trước đây vãn dùng để đánh giá hiệu quá của dự án thuần tuý vể mặt kinh tế. Khi phương pháp này được áp dụng trong ĐTM, nó phải tính tới các […]

Một số phương pháp Đánh giá tác động môi trường trong lĩnh vực Kiến trúc và quy hoạch xây dựng (P4)

2.2.2. Phương pháp chập bản đồ môi trường Là phương pháp mang tính trực quan quy ước vì kết quả tác động môi trường được thể hiện trực tiếp bằng hình ảnh. Nội dung tiến hành của phương pháp này là sử dụng hàng loạt những bản đồ địa lý thuộc khu vực nghiên cứu […]

Một số phương pháp Đánh giá tác động môi trường trong lĩnh vực Kiến trúc và quy hoạch xây dựng (P3)

2.2.4. Phương pháp sơ đó mạng lưới Phân tích một dự án ta thấy nó có nhiều hoạt động khác nhau (Activity). Mỗi hoạt động lại được thực hiện bởi nhiều hành động (Action). Bất cứ một hành động nào của dự án cũng có thể sẽ tác động đến một hay nhiều nhân tố […]

Một số phương pháp Đánh giá tác động môi trường trong lĩnh vực Kiến trúc và quy hoạch xây dựng (P2)

2.2.2. Phương pháp ma trận mỏi trường Phương pháp này là liệt kê đồng thời các hoạt động của dự án với danh mục các nhân tố môi trường có thể bị tác động. Kết hợp các liệt kê này dưới dạng hàng và cột, ta được ma trận môi trường. Từ đó cho thấy […]

© 2017 Quy hoạch bất động sản All Rights Reserved   

Theme Smartpress by Level9themes.