Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Bài viết xem nhiều

Tìm kiếm nhanh

Phân tích ĐMC

Phân tích ĐMC là phân tích chiến lược và đánh giá chiến lược, nó là khâu quan trọng nhất trong ĐMC của dự án, vì vậy đòi hỏi tập trung nhiều trí tuệ và công sức.Muốn làm tốt khâu này, chúng ta phải thực hiện qua ba bước sau đây:1. Xác định các nguồn tác […]

Định nghĩa và nội dung cơ bản của ĐMC (P2)

1. Khái niệm “túc động chiến lược” trong ĐMCKhái niệm của “tác động chiến lược” trong ĐMC bao gồm nhiều phạm trù chiến lược, từ mức dộ, tính chất, phạm vi không gian và thời gian…đến đối tượng tác động đều ở cấp chiến lược. Vì vậy, trên cơ sở “tác động” mà chúng ta […]

Định nghĩa và nội dung cơ bản của ĐMC

1. Định nghĩa ĐMCĐối tượng của đánh giá môi trường chiến lược là các dự án chiến lược. Vì vậy ngay từ khi xuất hiện khái niện này do yêu cầu của thực tiễn khách quan, thì nhiều nhà nghiên cứu chiến lược trong các lĩnh vực phát triển, quản lý môi trường đã cố […]

© 2017 Quy hoạch bất động sản All Rights Reserved   

Theme Smartpress by Level9themes.