Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Bài viết xem nhiều

Tìm kiếm nhanh

Công nghiệp hoá chất và sử dụng hoá chất

Sau khai thác tài nguyên thiên nhiên, con người tiến hành các hoạt động công nghiệp tạo ra sản phẩm phục vụ trực tiếp đời sống thiết thực của con người, đồng thời còn tạo ra những sản phẩm phục vụ sản xuất cũng như thúc đẩy quá trình khai thác tài nguyên tiếp theo. […]

Tài nguyên thiên nhiên (TNTN)

Ngày nay nói đến tài nguyên người ta thường hiểu theo nghĩa rộng, bao hàm cả tự nhiên lẫn xã hội. Theo khía cạnh tự nhiên thì khi nói đến TNTN, chúng ta chi xét đến nhũng tài nguyên gắn liền với các nhân tố tự nhiên mà thôi. Theo quan điểm này thì TNTN […]

Khí quyển

– Khái niệm chung về khí quyển là lớp vỏ ngoài của Trái đất, với ranh giới dưới là bề mặt thủy quyển và thạch quyến; ranh giới trên là khoảng không giữa các hành tinh. Khí quyến Trái đất được hình thành do sự thoát hơi nước, thoát các chất khí từ thủy quyển […]

© 2017 Quy hoạch bất động sản All Rights Reserved   

Theme Smartpress by Level9themes.