Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Bài viết xem nhiều

Tìm kiếm nhanh

Đô thị hoá và nghèo đói, dịch bệnh

Do đô thị hoá không phải là tăng dân số tự nhiên mà là cộng đồng di cư đông đảo, nên mang cả gánh nặng nghèo đói vào đô thị. Năm 1980 ước tính có 40 triệu hộ gia đình dân cư đô thị nghèo đói so với 80 triệu hộ nghèo đói ở nông […]

Đô thị hoá và môi trường

đô thị hoá chủ yếu xẩy ra cùng với thời kỳ công nghiệp hoá và bùng nổ dân số. Tốc độ đô thị hoá được đặc trưng bằng sự tăng dân số đô thị và sự phát triển không ngừng số lượng các đô thị, đặc biệt là các đô thị lớn qua từng thời […]

Tác động của đô thị hoá

1, Sự đô thị hóa ra đời từ khi nào trong lịch sử phát triển của nhân loại thì khó có thể xác định chính xác, nhưng những ý kiến cho rằng nó chỉ có thể bắt đầu vào lúc nền canh tác nông nghiệp đã ở trình độ cao, khi mà con người biết […]

Công nghiệp hoá chất và sử dụng hoá chất

Sau khai thác tài nguyên thiên nhiên, con người tiến hành các hoạt động công nghiệp tạo ra sản phẩm phục vụ trực tiếp đời sống thiết thực của con người, đồng thời còn tạo ra những sản phẩm phục vụ sản xuất cũng như thúc đẩy quá trình khai thác tài nguyên tiếp theo. […]

© 2017 Quy hoạch bất động sản All Rights Reserved   

Theme Smartpress by Level9themes.