Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Bài viết xem nhiều

Tìm kiếm nhanh

Phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu và giải quyết những vấn đề môi trường sống của con người

Để duy trì chất lượng môi trường hay nói đúng hơn là duy trì được cân bằng của tự nhiên, đưa tất cả các hoạt động của con người đạt được hiệu quả tốt nhất, vừa phát triển kinh tế – xã hội, vừa hài hoà với tự nhiên thì việc Quy hoạch và quản […]

Các chức năng chủ yếu của MTSCN

Từ nhận thức về MTSCN, chúng ta thấy rằng nó phải đảm bảo được 4 chức năng chủ yếu sau đây:1. Là không gian sống cho con người và thê’giới sinh vật (Habitat)Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi một người đều cần một không gian nhất định để phục vụ cho các hoạt động sống […]

Môi trường sống của con người (MTSCN)

Sinh thái học tự nhiên lấy đối tượng và mục đích nghiên cứu là QXSV và mối quan hệ giữa sinh vật với môi trường tự nhiên, thông qua đó có thể tác động vào HST để đạt được trạng thái cân bằng cao nhất với năng suất sinh học tối đa phục vụ sự […]

Sinh thái xã hội

Một trong những phạm trù của sinh thái học nhân văn là sinh thái xã hội. Thuật ngữ sinh thái xã hội là “Human Ecology”, nó chính là hệ sinh thái con người mang tính cộng dồng được đặc trưng bằng cấu trúc xã hội. Nhờ có cấu trúc xã hội cũng như quá trình […]

Sinh thái học tự nhiên và những hạn chế của nó trong quá trình phát triển của nhân loại

Con người đã sinh tồn và phát triển qua một chặng đường dài của lịch sử nhân loại, quá trình phát triển ấy không chỉ đem lại những tác động tích cực đáng ca ngợi, mà còn đem lại những tác động tiêu cực đáng lo ngại. Tác động tích cực là tất cả những […]

© 2017 Quy hoạch bất động sản All Rights Reserved   

Theme Smartpress by Level9themes.