Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Bài viết xem nhiều

Tìm kiếm nhanh

Các nguyên lý sinh thái học ứng dụng vào nghiên cứu môi trường (P1)

Nguyên lý sinh thái học chính là nguyên lý của sự sống diễn ra trong MTXQ. Vì vậy, việc nghiên cứu môi trường với mục đích nhằm bảo vệ, nâng cao chất lượng cũng như năng lực của môi trường sống hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, thì một định hướng không thể […]

Khái niệm và cấu trúc của Hệ sinh thái (P1)

1. Khái niệm và những thuộc tính cơ bán của HSTNghiên cứu về thế giới vật chất xung quanh, nguời ta có nhiều quan điểm để xét đoán chúng. Song đứng trên góc độ sự sống mà phân tích thì thế giới vật chất đuợc chia thành hai phần: thế giới hữu sinh (thế giới […]

© 2017 Quy hoạch bất động sản All Rights Reserved   

Theme Smartpress by Level9themes.